1E0657-56: OBLOUKOVÝ POZŮSTATEK PO SPOJENÍ V GALAKTICKÉ KUPĚ

Chandra snímek neobyčejně horké galaktické kupy 1E0657-56 odhaluje obloukovitou rázovou vlnu šířící se směrem k pravé straně kupy. Tento fakt je pravděpodobně výsledkem sloučení menší skupiny nebo podkupy galaxií s1E0657-56 a přináší astronomům vzácnou příležitost ke studiu toho, jak kupy rostou.

Vypadá to, že rázová vlna vytvářející se v plynu o teplotě 70 miliónů stupňů Celsia v podkupě se prodírá skrze 100 miliónů stupňový plyn  v hlavní kupě rychlostí okolo 9 miliónů kilometrů za hodinu. Tento pohyb vytváří vítr, který odnáší chladnější plyn z podkupy podobně jako jsou listy ze stromu sfoukávány při bouři.

Rychlost rázové vlny a tvar podkupy naznačují to, že tato vlna prošla skrze jádro větší kupy před asi 150 milióny let. Gravitace kupy zastaví pohyb podkupy pravděpodobně proto, že chladnější plyn bude úplně odstraněn. 1E0657-56 je pod vlivem velkého zájmu, protože je jednou z nejteplejších známých kup.

Astronomové doufají, že budoucí pozorování určí to, jak vysoká teplota plynu v kupě je potřebná k rázové vlně vytvořené splynutím několika podkup.

(podle NASA z 13.3.2002 připravil PH)