CENTRUM MLÉČNÉ DRÁHY A OBJEKT SAGITTARIUS A

 Don Savage, Public Affairs Office NASA Headquarters, Washington
Steve Roy, Marshall Space Flight Center, Huntsville
Megan Watzke, Chandra X-ray Observatory Center, CFA, Cambridge

Nejdelší sledování rtg zdroje, superhmotné černé díry v centru Mléčné dráhy, dává astronomům bezpříkladný přístup k informacím o životě takového objektu. Nová data z NASA Chandra X-ray Observatory odhalila, že centrální černá díra v naší Galaxii je "hercem", u kterého dochází k četným výbuchům a občasně i k velkým explozím.

Pozorování černé díry Sagittarius A (Sgr A) probíhalo ve dvou týdnech a celkově se realizovalo v rozsahu 164 hodin. Během této doby zdroj Sgr A vzplanul v intenzitě rtg záření více než desetkrát. Astronomové získali důkaz o tom, že taková zjasnění u těchto rtg zdrojů nastávají. Tyto skutečnosti budou sloužit k odhalení tajemství jak  objekt Sgr A "žije" a jak interaguje se svým prostředím.

"V dnešní době se můžeme dívat na každodenní život superhmotné černé díry, což v minulosti nebylo možné," řekl Frederick K. Baganoff z Massachusetts Institute of Technology v Cambridge, který prezentuje nové výsledky v rámci mezinárodního týmu.

Procesy, které pozorujeme při zjasňování rtg záření v rámci pozorování černé díry, se dějí v blízkosti událostního horizontu kolem černé díry, do které je pohlcován materiál. U zdroje Sgr A byly zjištěny zjasnění, které odpovídají "hladovějící" černé díře zhruba o hmotnosti více než 3 milióny hmot slunečních.

"Častá zjasnění odpovídají "lehkému jídlu", které černá díra realizuje," řekl Baganoff. "Toto tak může být, protože výbušné procesy v minulosti odfoukly mnoho plynu z "těsného" okolí černé díry." Informace, které pozorujeme nám dávají podklady pro pochopení chování černé díry a odehrály se asi před 26000 roky, neboť tak dlouho cestuje informace od centra Mléčné dráhy. Slabý pruh rtg záření o délce asi 1 světelný rok byl objeven 1.5 světelného roku od Sgr A. Pruh vycházející ze Sgr A dává podnět k tomu, že se jedná o proud částic, které se pohybují rychlostí blízké rychlosti světla vně událostního horizontu černé díry. Intenzita  a velikost tohoto jetu naznačuje, že nápadná aktivita se udála po mnoho let.

Na snímcích ve větších měřítcích je vidět velký lalok plynu o teplotě 20 miliónů stupňů, který je vysunut na jednu stranu od černé díry ve vzdálenosti větší než 10 světelných let. "Tento lalok ukazuje ty ohromné výbuchy, které se objevily několikrát za sebou za posledních 10 tisíc let, řekl Mark Morris z UCLA, hlavní autor druhého článku o Sgr A.

(podle relace 03-002 z 6. 1. 2003 připravil PH)