VETŘELECKÁ GALAXIE OTŘÁSÁ TĚSNÝM SESKUPENÍM

Stephanův kvintet je těsná skupina pěti galaxií v souhvězdí Pegas. Interakce v této husté skupině je ukázána na obrázku nahoře vlevo, kde snímek ze sondy Chandra je superponován (překryt)  optickým snímkem. Nárazem zahřátý plyn se jeví jako jasně modrý oblak orientovaný svisle ve středu snímku a  má teplotu 6 miliónů stupňů Celsia. Zahřívání je produkováno rychlým pohybem vetřelecké spirální galaxie nacházející se napravo od nárazové vlny (též galaxie označená B v zorném poli optického snímku).

Stephanův kvintet je výborným příkladem bouřlivé dynamiky těsného seskupení. Pohyb skrz horký plyn a gravitace blízkých galaxií, odstraňují chladný plyn z galaxií, a tím je připravují o suroviny, ze kterých se vytváří  nové hvězdy. Za několik miliard let se spirální galaxie ve Stephanově kvintetu pravděpodobně přemění na galaxie eliptické.

Dalším vetřelcem, který prošel přes střed skupiny nejméně dvakrát, je slabá nejasná galaxie C. Čtyři galaxie A, B, D a E se rozestoupily diagonálně napříč zorným polem optického snímku a jsou ve vzdálenosti  280 miliónů světelných let od Země. Rozsáhle se jevící galaxie F je ale v popředí,  ve vzdálenosti asi jen 35 miliónů světelných let a zanechává skupinu původně označovanou jako Stephanův kvintet  pouze kvartetem. Avšak zařadíme-li galaxii C, která je ve stejné vzdálenosti jako další čtyři galaxie, stane se seskupení znovu kvintetem.

(podle informací Chandra z 8. 4. 2003 přeložil FV)