M83: RTG ZÁŘENÍ ODHALUJE SPIRÁLNÍ STRUKTURU GALAXIE S BOUŘLIVOU AKTIVITOU

Chandra snímek M83 ukazuje početné body - podobné neutronovým hvězdám a černým děrám, které jsou zdroji rtg záření a rozptýleny téměř všude v disku spirální galaxie. Jasná centrální oblast galaxie září v rtg oblasti, což svědčí o bouřlivých procesech, které začaly asi před 20 miliony lety.

Pozorování odhalilo, že centrální oblast obsahuje mnohem větší koncentraci neutronových hvězd a černých děr, než zbývající část galaxie. Byl také odhalen mrak plynu o teplotě 7 milionu stupňů Celsia, který zahaluje centrální oblast.

Kredit: NASA/CXC/U.Leicester/U.London/R.Soria & K.Wu

(podle materiálů z Chandra observatoře přeložil PH)