ZÁKRYT HVĚZDY TYC 0380 00670 PLANETKOU (41) DAPHNE

V noci 2. 7. 1999 došlo k zákrytu hvězdy SAO 121499 planetkou (41) Daphne. Reinder J. Bouma, Holandsko, pozoroval ze stanoviště Groningen (E 6deg 35' 10.6", N 53deg 14' 54.9", nadm. výška 0m) pomocí 0.16-m reflektoru (zv. 85x). I když se mu zmizení hvězdy nepodařilo napozorovat kvůli špatnému seeingu a malé průzračnosti oblohy, znovu objevení se hvězdy zaznamenal v čase 22h 42m 14.0s UT (opraveno o reakční čas). Dále poznamenal, že toto bylo jeho druhé úspěšné odpozorování zákrytu hvězdy planetkou po více než 16 letech pozorování.

Jan Maarten Winkel, Holandsko, podává zprávu o svém prvním pozitivním pozorování zákrytu hvězdy asteroidem. Hvězda byla velmi snadno viditelná a zeslabení jejího světla bylo možné snadno zaregistrovat. Souřadnice je stanoviště byly:  51° 54m 16s N; 6° 15m 41s E; nadm. výška 20m ; Zeddam, NL. Pozorování začal ve 22h 30m UT, k zákrytu došlo v 22h41m58.4s, k opětovnému zjasnění hvězdy v 22h 42m 23.2s. Pozorování bylo ukončeno v 22h 57m UT. J. Winkel pozoroval 0.31-m reflektorem při zvětšení 48x. Doba, po kterou byla hvězda zakryta tedy vychází 24.8s.

Ingeborg a Lex Blommerovi, Holandsko, píší, že poprvé v životě spatřili pozitivní zákryt hvězdy planetkou. Byla to právě hvězda TYC 0380 00670 zakrytá planetkou (41) Daphne. I když soumrak trval dlouho a často přecházela vysoká oblačnost (hvězdu jsme našli až v 21h 05m UT), během intervalu 22h30m-23h00m byla obloha dosti slušně jasná. Přibližně do tří minut před (a po) zákrytu bylo možné planetku a hvězdu pozorovat samostatně. Pokles jasnosti hvězdy byl velmi nápadný a také velmi náhlý; né postupný ani ne skokovitý. Stejně náhlý byl i návrat na původní jasnost. Žádné sekundární efekty jsme nepozorovali. Náš pozorovací interval začal od 22h35m a tval do do 22h 50m UT.

Časové okamžiky:
Ingeborg: 22h42m05.23 UT (zmizení) 0.125-m refraktor,75x
 22m42:39.51 UT (objevení)
 Lex: 22m42:04.92 UT (zmizení) 0.266-m refractor, 196x
22m42:39.38 UT (objevení)
Odhadovaná přesnost časových údajů 0.25s. Reakční časy jsou odečteny.
Pozorovali jsme z Leiden Observatory, Lat. +52°09'20.45" Long. 4°29'06.58"E nadm. výška 19.5 m. Dalekohledy byly na parelení a ekvatoreální montáži. Pro časový etalon byl použit DCF 77.5 + stopky + páskový rekordér. Jsme potěšen, že se nám podařilo napozorovat náš první pozitivní zákryt ale jako vždy nervy pracovali na plno.

David Fernandez-Barba a Ignasi Ribas, Španělsko, se pokoušeli zákryt pozorovat na Sierra Nevada Observatory (Granada, Španělsko). Používali 0.15-m Matsukov + kamera. Obraz pozorovali přímo na TV monitoru. V době od 22h43m30s - 22h50m00s UT zákryt nenastal.

Arlot J.E., Berthier J., Descamps, P., Fienga A., Hestroffer D., Francie, hlásí také pozitivní pozorování. Původně plánovali pozorovat ze stanic Meudon a Paříž, pro technické problémy se však v Paříži nepozorovalo (Meudon: Arlot J.E., Fienga A., Hestroffer D. a Paříž: Berthier J., Descamps, P.). Pozorování začalo ve 22h25m UT a bylo ukončeno 23h30m UT. Ve 22h42m58s.42 hvězda zmizela a ve 22h43m35s.74 se znovu objevila. Pozorovatelé používalo 1-m teleskop typu Cassegrain ve spojení se CCD kamerou v TV módu. Úkaz byl zaznamenáván na S-VHS videorekordér.

Philippe & Geertrui Mollet-Cornelis, Belgie, zaznamenali zmizení hvězdy v 22h42m45s o délce 29s. Jejich stanoviště mělo souřadnice Latitude 50° 56' 7" N, Longitude 4° 22' 14" E.

Oscar Canales Moreno, Španělsko, píše, že tento případ je jeho šestým pozitivním pozorováním zákrytu hvězdy planetkou od roku 1996. Případ byl přímo učebnicový. Patnáct, dvacet minut bylo vidět hvězdu a planetku odděleně, potom jsem se radoval s dlouho trvajícího zákrytu.
Moreno pozoroval ve městě Pinsoro (Zaragoza) na souřadnicích šířka: 42°12'03.5"N délka: 1°20'16.4"W Altitude: 350 m. Pozorování bylo započato ve 22h34m22s UT a ukončeno 22h51m10s. K poklesu jasnosti hvězdy došlo 22h45m01s.44 a k znovuobjevení 22h45m25s.33 UT. Moreno pozoroval vizuálně 0.2-m reflektorem typu Newton a Dobsonově montáži.

Další pozitivní hlášení o pozorování zákrytu hvězdy SAO 121499 planetkou (41) Daphne přišlo z Rodenu, Holandsko ( E 6° 24' 34.7", N 53° 08' 22.5") pomocí 0.31-m Schmidt-Cassegrain f/10 teleskopu za špatného počasí (limitní magnituda asi 13.5 mag). Georg Comello, University of Groningen, zaznamenal zmizení hvězdy v 22h58m UT o přibližně 0.7 mag (přibližný odhad podle zkušenosti z pozorování proměnných hvězd). Délku zákrytu odhaduje na 25-30s. Přesné časové okamžiky nezískal. Kolem 22h30m bylo možné pozorovat oba objekty odděleně jako velmi blízký pár (při zvětšení 230x). Comello poznamenává, že toto bylo jeho první pozitivní pozorování zákrytu hvězdy planetkou.

Také Pierre Vingerhoets, Belgie, informuje o pozitivním pozorování zákrytu hvězdy TYC 0380 00670 planetkou Daphne. Pozoroval v intervalu 22h36m UT do 23m00m UT. Hvězda zmizela v 22h42m05s mezi roztrhanou oblačností, která přecházela přes zorné pole. Hvězdu jsem opětovně rozeznal ve 22h42m40s. Domníváme se, že jsem spatřil opětovné objevení se hvězdy v 22h42m50s±2s. Pierre pozoroval 0.2-m Maksutovovem f/10 na stanovišti Mortsel; Belgie; šířka: 51°09'48.6" N; délka: 04°27'3= 3.4" E;

Tom Alderweireldt, Belgie, oznamuje pozitivní CCD pozorování zákryt hvězdy PPM 162480 planetkou 41 Daphne, které prováděl na Urania Public observatory na stanovišti Hove, Belgie. Úkaz byl zaznamenán pomocí CCD kamery Pixcel v polovičním rozlišení, která dovoluje zaznamenat 1s snímek o rozměru 160 x 120 pixelů každých 2.84s. Proto také celkovou dálku trvání zákrytu je možné určit pouze s touto přesností.
Čas v PC byl ručně korigován s rádiovým signálem 6 hodin před zákrytem a ověřen 8 hodin po zákrytu. Čas uložený na jednotlivých CCD snímcích je přesný na 1s. Ke každému času na snímku je třeba připočítat 0.5s, kterou potřebuje CCD software k uložení 1s CCD snímku.
V časovém intervalu od 22:40:40 UT do 22:43:39 UT 2. července bylo pořízeno 64 CCD snímků. Od 34 snímku v čase 22h42m13s UT hvězdná velikost hvězdy poklesla o 1.4 mag. Ještě 50 snímek v čase 22h42m50s UT spadá do zákrytu. Až na 51 snímku ve 22h42m53s UT se hvězda opět vrátila na původní jasnost.
Proto mohu potvrdit, že zákryt trval minimálně 37s, pravděpodobně 40s±2.84s. Použitý teleskop: Celestron Fastar 8" at F/3.3. Na pozorování se také podíleli: Karel Van den Troost, Edwin Goffin, Patrick Vanouplines. Tyto výsledky byly potvrzeny daty z Urania Observatory, Hove, poblíž Antwrep a doplněny o čas poklesu jasnosti 22h42m12.5s±0.9 UT a návratu 22h42m52.2±0.9 UT. Přesná doba trvání byla tedy 39.7s±1.8s.

Tom Alderweireldt dále upozorňuje, že na URL http:\\www.ping.be\~pin01622\DAPHNE.HTML vystavil animovanou sekvenci 30 CCD snímků s intervalem 2.84s zachycující zákryt hvězdy planetkou Daphne.

Rui Goncalves, Portugalsko, pozoroval po celou dobu hvězdu a planetku odděleně. Poskytuje astrometrická data z 1. a 2. 7. podle kterých vychází, že planetka prošla kolem hvězdy v minimální vzdálenosti 0.32" E v 22h47m10s UT (2. července). Měření bylo získáno ze stanice 955 - Sassoeiros, Portugalsko. 3 CCD snímky (1. 7.) a 4 CCD snímky (2. 7.) pomocí teleskopu LX200 10" /7.5 + Audine CCD.

Negativní pozorování oznamuje Geert Vandenbulcke, Belgie, který se nacházel na stanovišti Oostduinkerke, Belie 51° 06 4705 N 002 40 44.6 E.
Pozoroval vizuálně 0.25-m reflektorem. Obloha byla dosti oblačná. Při začátku pozorování ve 22h30m UT byla planetka i hvězda pozorovatelná odděleně. Ve 22h35m obě tělesa splynula v jeden obraz ale pozorování bylo pro oblačnost přerušeno. Pozorování pokračovalo ve 22h43m UT - pozorovatelný byla jen jedna hvězda. Od 23h00m UT bylo možné opět pozorovat hvězdu a planetku odděleně. Je vysoce pravděpodobné, že zákryt nastal mezi 22h35m a 22h43m UT, tedy v době, kdy nebylo možné pozorovat.

(podle informací EAON a IOTA připravil DH)