NASA VYBÍRÁ NOVOU GENERACI KOSMICKÝCH DALEKOHLEDŮ

Doug Isbell/Don Savage Headquarters, Washington, DC,

Mark Hess Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD

Ray Villard Space Telescope Science Institute, Baltimore, MD

Space Telescope Science Institute v Baltimore vydal oficiální zprávu o výběru Next Generation Space Telescope (NGST). Space Telescope Science Institute je umístěn na Johns Hopkins University a vytváří vědecký program pro HST od roku 1983.

"Musíme se rozhodnout detailně, který systém bude Next Generation Space Telescope," říká správce NASA Daniel S. Goldin. "NASA a vědecká obec mají rozhodnout, které správné zařízení bude tím pravým a nejlepším kosmickým teleskopem."

"Space Telescope Science Institute slouží zajímavým světovým astronomickým společnostem, kterým dává stálý tok nových objevů," dodává Dr. Wesley T. Huntress z NASA. "S výběrem dalekohledu jako Next Generation Space Telescope Science Institute, můžeme nyní spoléhat přinejmenším na časový interval asi sedmi let, kdy bude muset dojít k výběru, neboť HST mise bude končit v roce 2010."

NGST je jeden z rohových pilířů misí, které mají hledat planetární systémy, což je program jemuž se NASA v posledním období majoritně věnuje. NGST bude následovat HST a pokračovat v průzkumu vesmíru v infračerveném a optickém oboru v druhém desetiletí nového tisíciletí.

Cíl Next Generation Space Telescope (NGST) je pozorovat první hvězdy a galaxie ve vesmíru, které jsou nejvzdálenějšími objekty, abychom pochopili, jak došlo k Big Bangu. NGST bude schopen pomáhat pozemským a kosmickým dalekohledům. NGST studie jsou v rozběhu a NASA plánuje začít s vývojem NGST na rok 2003 s tím, že vlastní zařízení bude vypuštěno v roce 2007. NGST by měl mít životnost deset let a NASA očekává, že částka výdajů na vývoj toto zařízení se bude pohybovat v hodnotách 15 až 25 miliónů dolarů za rok. Association of Universities for Research in Astronomy (AURA) pracuje s Space Telescope Science Institute pod smluvním propojením s NASA.

Možná zařízení jsou viditelná na našem obrázku. Tento obrázek se skládá ze čtveřice projektů dalekohledů, které se ucházejí o získání možnosti pokračovat v započatém díle HST.

Na levém horním snímku je zařízení které vyvíjí tým odborníků z Goddard Space Flight Center. Tento dalekohled má mít skoro 8 metrové primární zrcadlo, velký "slunečník" k ochraně optiky a měl by být vynesen na dráhu 1.5 miliónů kilometrů od Země do Lagrangeova bodu L2. V daném uspořádání může teleskop pozorovat 40 procent oblohy v daném čase. Slunečník bude dalekohled chránit před ohřevem, aby bylo možno pozorovat i v infračerveném oboru.

Na pravém horním snímku je plánované zařízení, které připravuje Ball Aerospace. Dalekohled je oddělen slunečním štítem, který redukuje teplotu teleskopu. Primární zrcadlo je sestaveno ze tří částí kruhového tvaru o průměru 8 metrů. Zařízení má mít takovou polohu, že sluneční štít je vždy kolmo ke Slunci a teleskop může pozorovat polovinu oblohy. Ball model je projektován pro vypuštění do Lagrangeova bodu L2.

Na spodním levém obrázku je projekt firmy Lockheed-Martin, který má zvýraznit jednoduchost konstrukce monolitického tvaru. Primární zrcadlo má mít průměr 6 metrů a kovový kruhový štít. Dalekohled by měl být vypuštěn na eliptickou dráhu kolem Slunce. Eliptická dráha by měla umožnit dalekohledu snímat Mars a dostat se skoro až do vnitřní oblasti pásu asteroidů. V této vzdálenosti od Slunce se rozptyluje sluneční světlo a infračervené záření na prachu naší sluneční soustavy 10 až 30 krát více, než když je to v blízkosti Země.

Na spodním pravém obrázku je použita technologie velké mikrovlnné antény, TRW návrh užívá 6 hexagonálních zrcadel (3 metry mezi hranami), které jsou naskládány nad sedmým centrálním hexagonálním zrcadlem. Zařízení by mělo být vypuštěno do bodu L2. Podobně jako projekt Ball by měl tento systém mít možnost pozorovat více než polovinu oblohy. Space Telescope Science Institute má přibližně 470 lidí včetně 143 astronomů a vědců z USA a European Space Agency. Další informace o NGST je možno získat na adrese: http://www.ngst.nasa.gov

(podle relace NASA 98-96 a STScI-PRC98-2O z 8.6.1998 připravil PH)