INFRAČERVENÉ POHLEDY NA GALAXIE Z HST

Astronomové použili kosmický dalekohled HST k tomu, aby získali infračervenou tvář spirálních galaxií. Snímky nám dávají aktuální pohled na zrod hvězd iniciovaný vzájemným pronikáním prachových mračen obíhajících kolem center těchto galaxií.


Těchto šest snímků pořídili přístroje Near Infrared Camera a Multi-Object Spectrometer. Zobrazují rozdílné pohledy na galaxie od celkového pohledu až po detaily u jádra. Snímky a,b,c ukazují spirální galaxie pod různými úhly, od čelního pohledu (a), přes mírně skloněný (b) až po boční pohled (c). Obrázky d,e,f jsou detailními pohledy na tyto tři galaxie.

Červená barva odpovídá vodíku, surovému materiálu pro tvorbu hvězdy. Červené uzly, které obepínají spirální ramena např. u galaxií NGC 5653 a NGC 3593 představují oblasti vzniku hvězd, kde obklopující vodík je ohříván intenzívním ultrafialovým ozařováním od mladé a hmotné hvězdy. Ve viditelném světle je mnoho z těchto oblastí skryto za mračny plynu a prachu ve kterých se nové hvězdy rodí.

Žhavý vodík také nalezneme mimo jádra galaxií, jako je tomu v případě galaxie NGC 6946, což může souviset s rodící se hvězdou nebo zářením od aktivního galaktického jádra (AGN), které je poháněno hmotnou černou dírou nebo kombinací obou efektů. Jako bílé se jeví světlo od středně starých hvězd. Hvězdokupy vidíme jako bílé tečky, jako např u NGC 2903. Jádra galaxií jsou většinou bílé, protože v nich je velká koncentrace hvězd. Tmavé oblasti na těchto snímcích jsou prachové zóny.

Tyto galaxie jsou součástí projektu sčítání pomocí HST přibližně 100 spirálních galaxií. Astronomové ze Space Telescope Science Institute tyto snímky pořídili za účelem vyplnění mezery v plánu pozorování pomocí kamery NICMOS-3. Data nemají vlastníka a byly dány k dispozici celé astronomické komunitě.
Filtry: Používány byly tři filtry: červený, modrý a zelený. Červený představuje emise na čáře Paschen ? (světlo žhavého vodíku na vlnové délce 1.87 mikrometrů.
Modrý zachycuje galaxie téměř v blízké infračervené barvě na 1.4 a 1.8 mikrometrech (emisní H-oblast). Zelený je směs obou.

Vzdálenosti galaxií od Země: NGC 5653 - 161 millionů sv. let; NGC 3593 - 28 millionů sv. let; NGC 891 - 24 millionů sv. let; NGC 4826 - 19 millionů sv. let; NGC 2903 - 25 millionů sv. let; a NGC 6946 - 2 millionů sv. let.

Kredit: Torsten Boeker, Space Telescope Science Institute a NASA

Snímky jako soubory spolu s popisky jsou k dispozici na Internetu na: http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pr/1999/10 nebo http://oposite.stsci.edu/pubinfo/latest.html a http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pictures.html.

(podle informací PRC99-10 z 18. 3. 1999 přeložil DH)