SLUNEČNÍ AKTIVITA ZPŮSOBUJE OTŘESY SLUNCE

Vědci poprvé ukázali, že sluneční vzplanutí vytvářejí seismické vlny v nitru Slunce, které se podobají našemu zemětřesení. Na Slunci byly zaznamenány otřesy s energií, jež 40 000krát převyšuje ničivé zemětřesení v roce 1906, které zničilo San Francisko. Toto množství energie bylo větší než energie všech zemětřesení ve Spojených státech za posledních 20 let.

Dr. Alexander G. Kosovichev, starší vědecký pracovník ze Stanford University a Dr. Valentina V. Zharkova z Glasgow University nalezli projevy seismické aktivity na slunečním povrchu v datech, které pořídil Michelson Doppler Imager na palubě družice Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) ihned po slunečním vzplanutí 9.6.1996.

"Ačkoliv bylo toto vzplanutí malé obsahovalo nesmírné množství energie", říká Dr. Craig Deforest. "Tato uvolněná energie je stejná jako kdybychom Zemi pokryli dynamitem a nechali ho vybuchnout".

SOHO je projekt European Space Agency a NASA. Objev byl publikován 28.5 v časopise Nature a byl součástí tiskové konference na jarním setkání American Geophysical Union v Bostonu, 27 května.

Sluneční otřesy, které vědecký tým zaznamenal vypadají jako vlnky, jež vzniknou když vhodíme kámen do vody. Během hodiny proběhnou sluneční otřesy vzdálenost srovnatelnou s deseti průměry Země a poté se ponoří do ohnivého pozadí sluneční fotosféry. Zatímco vlnky na vodní hladině se pohybují konstantní rychlostí, rychlost šíření seismické vlny na Slunci se zvětšuje z 40 000 km/h až do okamžiku, kdy dosáhne 450 000 km/h a zmizí.

"Lidé hledali důkazy o seismických vlnách po vzplanutích již dříve, ale neměli vypracován teoretický podklad, takže kde mají hledat", říká Kosovichev.

Před několika lety vyvinuli Kosovichev a Zharkova teorii vysvětlující jak mohou vzplanutí, jež explodují nad slunečním povrchem vytvářet seismické vlny ve slunečním nitru. Podle současného uznávaného modelu slunečních vzplanutí primární vzplanutí vytváří vysokoenergetické elektrony. Ty se pohybují po spirále v magnetické trubici a produkují rentgenové záření, mikrovlnné záření a rázové vlny, které ohřívají sluneční povrch. Kosovichev a Zharkova navrhli teorii, která předvídá povahu a velikost rázových vln, jež tento proud energetických elektronů mohou vytvářet když udeří dolů do sluneční atmosféry.

Ačkoliv je jejich teorie správně nasměrovala na místo, kde seizmické vlny hledat, byly nalezené vlny desetkrát silnější než ty, co předpovídali. "Byly tak silné, že je můžeme spatřit už na surových datech", informuje Kosovichev.

Sluneční seismické vlny se podobají stlačeným "P" vlnám, které se vytvářejí při zemětřesení. Cestují vnitřkem Slunce. Ve skutečnosti se mohou vlny rozpojovat na opačné straně Slunce než bylo lokalizováno vzplanutí.

Nyní, když vědí jak je nalézt, vědci z týmu SOHO říkají, že nám seizmické vlny mohou pomoci nezávisle ověřit některé podmínky ve slunečním nitru, které vyplývají ze studování modelových vln, jež trvale čeří sluneční povrch.

SOHO je součástí International Solar-Terrestrial Physics (ISTP) programu, jehož cílem je pozorovat a porozumět naší hvězdě a jejím vlivům na naše prostředí. ISTP mise zahrnuje více jak 20 satelitů, které pomáhají vědcům studovat Slunce, Zemi a prostor mezi nimi do nebývalých detailů. ISTP je společným programem NASA, ESA, Japan's Institute for Astronautical Science a Russia's Space Research Institute.

Obrázky slunečních otřesů naleznete na adrese FTP://PAO.GSFC.NASA.GOV/newsmedia/QUAKE/.

(podle informací z 98-88 z 27.5.1998 připravil P.Sobotka)