ASTRONOMOVÉ POZORUJÍ DOSUD NEJVZDÁLENĚJŠÍ OBJEKT

Washington (AP) - Astronomové detekovali malou galaxii ve vzdálenosti 12.3 miliard světelných let. Jedná se o nejvzdálenější objekt dosud pozorovaný. Vědci tvrdí, že tak sledujeme zatím nejranější události v našem vesmíru.

Esther M. Hu (University of Hawaii) spoluobjevitel nejvzdálenějšího objektu poznamenává: "Díváme se přes 94% celkového stáří vesmíru zpět k Velkému třesku." Teorie Velkého třesku říká, že vesmír vznikl obrovskou explozí a ještě stále se rozpíná. Během miliard let se vodík a helium - jediné chemické prvky vzniklé při Velkém třesku - ve hvězdách přeměňovaly na další těžší prvky, ze kterých jsme posléze vznikli i my. Otázka, kdy se odehrál Velký třesk není ještě bezezbytku zodpovězena, ale většina astronomů se shoduje na době před 13 miliardami let.

Asi před šesti týdny jiný tým astronomů oznámil, že objevil nejvzdálenější objekt ve vesmíru - galaxii 12.2 miliard světelných let daleko. Je vidět, jak se hranice námi pozorovaného vesmíru neustále rozšiřují. Mimochodem obě skupiny používaly Keckovy dalekohledy na Havai.

K honičce za nejvzdálenějším objektem poznamenává Bruce Margon (University of Washington), že "oznámení typu nejvzdálenější objekt ve vesmíru by měly být opatrnější. Takový objekt by měl 'nejvzdálenějším' zůstat alespoň několik let a neměl by být po několika měsících sesazován". Nicméně Margon říká, že nový objev je důležitý, protože posouvá hranici, kdy se po Velkém třesku začaly formovat galaxie a hvězdy. Tak pomáhá lépe pochopit vývojovou historii vesmíru.

(podle CNN z 1.5.1998 připravil LB)