ASTRONOMOVÉ MĚŘÍ ENERGII VYZÁŘENOU HVĚZDAMI

Astronomové zabývající se teplotou vesmíru oznámili, že změřili energii vyzářenou všemi hvězdami, které kdy ve vesmíru existovaly.

S použitím přístrojů na kosmické družici COBE (Cosmic Background Explorer) měřili astronomové ze Space Telescope Science Institute teplotu prachových částic zahřívaných hvězdami téměř od úplném počátku vesmíru.

"Údaj o teplotě nám dává představu o tom, kolik energie bylo vyprodukováno téměř všemi hvězdami vzniklými od Velkého Třesku," říká Michael Hauser, vedoucí týmu astronomů. Hauser dále vysvětluje. "Světlo z hvězd z velmi rané historie vesmíru zahřívalo prachové částice a toto teplo je uchováno v jakési formě "vesmírné úschovny" a může být detekováno přístroji na COBE, které jsou ochlazeny na teplotu blízkou absolutní nule. Tyto přístroje pracují ve vzdálené infračervené oblasti a jsou tak citlivé, že jsou schopné detekovat tepelnou energii 100 wattové žárovky odraženou od bílého papíru ve vzdálenosti 30-ti kilometrů." Přístroje jsou schopné detekovat veškerou energii vyzářenou ve vzdálené infračervené oblasti spektra a to zahrnuje i záření prachu zahřívaného fakticky všemi hvězdami, které kdy existovali ve vesmíru. Chybět by měla energie z prvotních hvězd, které zářily v období, kdy ve vesmíru ještě nebyl přítomen prach a teplo vydávaly v oblasti spektra, kterou nezkoumaly přístroje COBE. Prach totiž zde ve vzniká jako výsledek "hoření" vodíku a helia ve hvězdách, při nukleogenezi těžších prvků. Teoretikové si myslí, že hvězdy se nemohly formovat dříve než 300 000 let po velkém třesku.

Hauser říká, že studium trvalo 23 let, včetně návrhu a stavby družice COBE, získávání dat, které trvalo 4 roky (od vypuštění COBE v roce 1989) a analýzy dat. Říká, že tým sdružený okolo COBE strávil poslední dva roky tím, že zbavoval výzkum chyb.

Výsledky tohoto výzkumu budou mít vliv na představy kosmologů - teoretiků, kteří se snaží popsat vývoj vesmíru. "Poskytuje nám to vynikající záchytný bod a zároveň omezení v teoriích zabývajících se raným vesmírem." říká Martin Rees, kosmolog z Institute of Astronomy, Cambridge. "Poskytuje nám to větší jistotu v propracovávání detailů. Když známe množství energie vyzářené hvězdami za určitý časový úsek, mohou teoretikové lépe zjistit kolik hvězd se vyskytovalo ve vesmíru od velkého třesku."

Eli Dwek, astronom z NASA z Goddard Spaceflight Center říká. "Studie je ekvivalentní se zjišťováním množství světla vyzářeného všemi žárovkami na světě od té doby, co byly vynalezeny. Je to poprvé, co jsme detekovali podstatný zlomek veškerého záření, které bylo vyzářené od počátku času.

Astronomové budou muset upravit některé části doposud existujících teorií se započítáním nových dat pořízených Hauserovou skupinou."

Hauser říká, že studie ukazuje, že asi 30 % energie ze světla hvězd je představována vzdálenou infračervenou oblastí. Dalších asi 20 % energie hvězd představuje viditelné světlo. Přinejmenším polovina energie z hvězd je skryta prachem.

Steve Maran, astronom z NASA říká, "Nová měření teploty prachu ve vesmíru povedou k úplnému promíchání teorií zabývajících se formováním hvězd. To neznamená, že bychom museli přepsat učebnice. Budeme ale muset přidat některé kapitoly."

Michael Hauser říká, že jejich práce podporuje myšlenku, že nukleární fúzí vodíku a helia ve hvězdách se doposud spotřebovalo asi 6 % veškerého "nukleárního paliva" ve vesmíru. To tedy znamená, že vesmírné "nádrže" jaderného paliva jsou z asi 94 % plné a ještě dalších 100 miliard let mohou vznikat a zářit další hvězdy. Potom by se vesmír stal tmavým a chladným místem bez života.

(Podle CNN z 10.1.1998 připravil LB)