ASTRONOMOVÉ NALEZLI NOVOU TŘÍDU OBJEKTŮ

SAN DIEGO (AP) -- Astronomové uvažují, že koule plynu, které slabě září v tmavém vesmíru jsou pomalu chladnoucí objekty, které představují novou třídu hvězdných objektů. Tyto objekty mohou být nejběžnějšími tělesy v Mléčné dráze.

Astronomové z California Institute of Technology nazvali tyto nové objekty L trpaslíky. Tento objev vynutí změnu sto let starého systému klasifikace hvězd na základě jejich chemického složení a teploty.

J. Davy Kirkpatrick řekl Americké Astronomické Společnosti, že on a jeho kolegové objevili, že nějaké objekty mají povrchovou teplotu třikrát nižší než je povrchová teplota Slunce, hmotnost asi třetinu hmotnosti Slunce a průměr asi jako planeta Jupiter. "Tyto zásadní rozdíly žádají novou klasifikaci," řekl Kirkpatrick. Uvedl, že tyto objekty mají svoji charakteristickou teplotu a chemické složení. teplotu.

"Tyto objekty vypadají jako hvězdy," dodává Kirkpatrick. Neill Reid část Cal Tech týmu,"ale oni nemají dostatečné množství hmoty pro spuštění termojaderné reakce, což je proces, který umožňuje hvězdám zářit". Objekty jsou pravděpodobně zahřívány gravitační kontrakcí, při které dochází ke stlačování plynu. Ale tento proces probíhá velmi pomalu, jako když doutná žhavý popel. Hvězda je vytvořena, když hmota je dostatečně stlačena, aby se plyn dostal do stavu, kdy dojde k zapálení termojaderných reakcí v nitru takového objektu.

Kirkpatrick řekl, že tým odhalit 20 objektů při prohlídce asi 1 procento oblohy do vzdálenosti asi 100 světelných let od Slunce. Statistickým porovnáním tohoto množství takovýchto objektů dojdeme k závěru, že asi polovina z každých 2000 stelárních světelných bodů v Mléčné dráze je ve skutečnosti skupina L trpaslíků. Světelný rok je vzdálenost, kterou světlo urazí za rok ve vakuu.

"L jsou nejběžnější typ objektů," řekl Kirkpatrick. "Jsou skoro tak četné jako všechny jiné druhy." Při rozložení světla na barvy (spektrum) astronomové mohou určit chemické složení hvězdných objektů. To jim dovolí spočítat teplotu a hmotnost objektů.

Použitím této techniky, astronomové od 1817 dělili hvězdy na třídy založené na spektrálních charakteristikách. Z počátku, byly hvězdy klasifikovány abecedně, až po M, ale některé třídy odpadly kvůli duplicitě vlastností. V roce 1901, harvardská astronomka, Annie Jump Cannonová zařadila zbývající skupiny podle teploty od nejteplejších k nejchladnějším. Cannonová sestavila pořadí identifikačních tříd v řadu OBAFGKM. Studenti astronomie, kteří se po desetiletí mají zapamatovat toto pořadí si vytvořili mnemotechnickou pomůcku "Oh, be a fine girl (or guy), kiss me." Kirkpatrick řekl, že objekty typu L by měly patřit až za třídu M. Navrhli vytvoření nové posloupnosti klasifikačních tříd - OBAFGKML. Pro mnemotechnické zapamatování Kirkpatrick navrhuje: "Oh, be a fine girl/guy, kiss my lips."

Kirkpatrick uvedl, že šest nových objektů vykazuje přítomnost lithia. Podle jeho mínění tyto objekty nejsou hvězdy, ale hnědí trpaslíci, což je typ objektu, který je něco mezi hvězdou a planetou. Více než milión let, L objekty budou chladné, jako tělesa v "posledním tažení" a proto trvalo, než byly ze Země objeveny.

(podle zprávy CNN z 10.6.1998 připravil PH)