ASTRONOMOVÉ NALEZLI NEJVZDÁLENĚJŠÍ GALAXII VE VESMÍRU WASHINGTON

(Reuters) - Astronomové objevili nejvzdálenější známou galaxii ve vesmíru. Jedná se o mladou galaxii vzdálenou téměř 90 milionů světelných let od Země. Objev galaxie nazvané "0140+326RD1" nebo "RD1" může pomoci zodpovědět otázky, jak a kdy se galaxie formují, což jsou dvě základní otázky, které dnes zajímají astronomy.

Protože se jedná o tak vzdálenou galaxii a světlo se šíří konečnou rychlostí, vidí dnes astronomové galaxii v době, kdy vesmír byl starý pouze 6% dnešního stáří - v době asi 820 milionů let po Velkém třesku. "Je to velmi vzrušující objev, protože o takto rané fázi vývoje vesmíru je známo jen velmi málo. Říká nám to, jaké objekty tehdy existovaly a jak se formovaly galaxie," říká Arjun Dey, výzkumník na John Hopkins University v Baltimoru. Dey bude publikovat jeho zjištění v příštím čísle Astrophysical Journal Letters.

Astronomové Hyron Spinrad, Daniel Stern a James R. Graham na University of California, Berkeley a Frederic H. Chaffee na W.M. Keck Observatory na Havaji také spolupracují na výzkumu. "Pokoušíme se najít rodící se galaxie. Tyto galaxie se mohou eventuálně vyvinout v takovou, v jaké nyní žijeme my, ale budeme moci předejít jejich první epizodu - formování hvězd," říká Dey v prohlášení z John Hopkins University.

Astrofyzikové potřebují pozorovat takové mladé galaxie, aby se naučili více o jejich formování. Vědci mohou zjistit vzdálenost galaxie z měření rychlosti, jakou se od nás galaxie vzdaluje vlivem rozpínání vesmíru. Vztah mezi vzdáleností galaxie a její ústupovou rychlostí objevil v druhé polovině 20. let Edwin Hubble.

Astronomové objevili RD1, zatímco pozorovali vzdálenou galaxii s 10 m Keckovým (II.) dalekohledem na Mauna Kea na Havaii. Dey, Spinard, Stern a Graham používali dalekohled k analýze světla velmi vzdálené galaxie v souhvězdí Trojúhelníka a zjistili něco neočekávaného. Světlo z jiné ještě slabší galaxie. V prosinci minulého roku prodloužili astronomové expozice jejich pozorování... "A počali jsme rozlišovat nějaký další, slabší útvar, který jsme dříve neviděli," říká Dey.

Ředitel Keckovy observatoře Frederic Chaffee se přidal k týmu a oni začali s novou studií, která vedla ke zjištění, že se jedná o extrémně vzdálenou galaxii. Astronomové pokračují v pozorování s Keckovým dalekohledem a doufají, že budou moci objekt sledovat s Hubbleovým kosmickým dalekohledem.

(ze zprávy CNN z 13.3.1998 přeložil LB)