NOVÝ KOSMICKÝ DALEKOHLED SE ZAMĚŘÍ NA TAJE EVOLUCE VESMÍRU

(CNN) -- Jaké byly podmínky ve vesmíru několik mi-nut po Velkém třesku? Jak se vyvíjí galaxie? Pátrání po odpově-dích na tyto otázky budou svěřeny v roce 1999 novému oku do vesmíru.

Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer (FUSE) se bude specializovat na pozorování ve vzdálené ultrafialové oblasti elektromagne-tického spektra, které je pro oko neviditelnou ob-lastí. Žádný jiný současný dalekohled není schopen pozorovat tuto spektrální oblast.

Velká část ultrafialového záření je blokována zemskou atmosférou, ale dalekohled FUSE bude nejnovější v sérii daleko-hledů umístěných mimo atmosféru Země, které mají za úkol získávat informace o vesmíru neovlivněné zemskou atmosférou.
Dalekohled má délku 5.5 metru a hmotnost 1.360 kg, má být vypuštěn podle "jízdního řádu" 18. února 1999 z Mysu Canaveral, Florida na palubě nosné rakety Delta II. Měl by fun-govat na nízké oběžné dráze kolem Země alespoň tři roky.

Zařízení bylo vyvinuto pro NASA v John Hopkins University ve spolupráci s kosmickými agenturami v Kanadě a Francii. Je to poprvé, kdy takové zařízení bylo úplně vyvinuto a provozováno univerzitou. Astronomové doufají, že data získaná zařízením FUSE umožní lépe pochopit tajemství vývoje galaxií a hvězdných soustav analýzou oblaků plynu mezi hvězdami v Mléčné dráze a nejbližších galaxiích. S tím souvisí i pochopení struktury vesmíru v prvních minutách jeho vzniku.

"FUSE bude zkoumat fosilní jádra vesmíru, deuterium, které se vytvořilo tři minuty po Velkém třesku," řekl Warren Moos, vedoucí výzkumník projektu FUSE a profesor fyziky a astronomie. FUSE bude mít spousty cílů ve všech úhlech a opatří všechny možné dostupné informace." "Je to něco jako odkrývání velkých částí celého komplexu, který může připomínat velké puzzle," dodává Moos.

FUSE zařízení bude mít vysoké rozlišení, mělo by dopadající záření rozlišit na jednotlivé vlnové délky a Fine Error Sensor (FES), "oko" satelitu je užito pro pointování a vedení. FES by mělo být schopno pozorovat hvězdy 10000 slabší než viditelné prostým okem za jasné noci, bude vytvářet jenom "obrázky", které FUSE bude také zachycovat. Skutečné zaměstnání FUSE bude pozorovat spektra astronomických objektů ve vzdálené ultrafialové oblasti. Analýza těchto pozoro-vání vědcům řekne nové informace o objektech, které se sledují.

(podle informace CNN z 21. 12. 1998 připravil PH)