NASA PŘEJMENUJE DALEKOHLED A STANOVÍ NOVÉ DATUM VYPUŠTĚNÍ

Donald Savage Headquarters, Washington, DC
Dave Drachlis Marshall Space Flight Center, Huntsville, AL
Wallace Tucker AXAF Science Center, Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, MA
NASA stanoví nové datum vypuštění rentgenovské ast-rofyzikální observatoře (AXAF) a přejmenuje ji na Chandra X-ray Observatory na počest laureáta Nobelovy ceny, američana indického původu Subrahmanyana Chandrasekhara. Chandra X-ray Observatory bude dopravena z NASA Kennedy Space Center do kosmického prostoru ne dříve než 8. dubna 1999 Datum vy-puštění bude záviset na rozhodnutí operačního centra pro lety v Cambridge na základě posouzení stavu projektu v polovině úno-ra. Chandra dalekohled bude vypuštěn do kosmického prostoru na palubě raketoplánu Columbia při misi
STS-93, kterou povede kosmonautka Eileen Collinsová. Nalodění nákladu bylo opoždě-no dodavatelem TRW Space and Electronics Group, Redondo Beach, CA kvůli testům kompletního letového software.

"Chandra," je zkrácená verze Chandrasekharova jména, která byla upřednostňována přáteli a kolegy, kteří vybírali v soutěži nové označení AXEF. " Chandra" také znamená "Měsíc" nebo "svítící" v Sanskritu. Vítězové jsou student střední školy z Laclede, ID a učitel z Camarilla, CA.

" Chandrasekhar zásadně přispěl k teorii černých děr a dalších astrofyzikálních fenoménů, které Chandra X-ray Obser-vatory bude studovat. Můžeme doufat, že jeho skvělý život a právě bude zúročena touto velkou observatoří," řekl Daniel Goldin, vedoucí NASA.

Chandrasekhar je všeobecně považován za jednoho z největších astrofyziků 20. století, který se stal v roce 1983 nositelem Nobelovy cena za své teoretické studie fyzikálních procesů důležitých pro vývoj a strukturu hvězd. On a jeho žena se vystěhovali z Indie do USA v roce 1935. Pracoval na University of Chicago až do své smrti v roce 1995.

Chandra X-ray Observatory bude pomáhat nejlepším světovým astronomům pochopit strukturu a vývoj vesmíru studiem mohutných zdrojů rtg záření: vybuchujících hvězd, hmoty padající do černé díry a jiných neobvyklých kosmických objektů. Rtg astronomie se může rozvíjet pouze v kosmickém prostoru mimo zemskou atmosféru, neboť ta je pro toto záření neprůchodnou překážkou. Chandra bude získávat obrázky, které budou mít padesát krát větší rozlišení než při předchozích rtg projektech.

Dalekohled bude mít délku 11.25 m a bude mít hmotnost více než 5 tun. Bude to jeden z největších objektů, které kdy byly vyneseny raketoplánem na oběžnou dráhu.  Tyrel Johnson, student Priest River Lamanna High School v Priest River, ID a Jatila van der Veen, učitel fyziky a astronomie na Adolfo Camarillo High School v Camarillo, CA zvítězili s návrhem pojmenování dalekohledu. Oba budou přijati v NASA Kennedy Space Center na Floridě a shlédnou vypuštění Chandra X-ray observatoře, cenu darovala TRW. Celkem vzato 59 lidí navrhlo jméno "Chandra". Dohromady se do soutěže o pojmenování nového rtg teleskopu zapsalo 6000 účastníků z 50 států a 61 zemí. Sedmičlenná výběrová porota byla složena z vedoucích kosmického projektu, z novinářů, vědců a univerzitních profesorů.

Chandra X-ray Observatory řídí NASA Marshall Space Center, Hustville, AL z NASA Office of Space Science Washington, DC. Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) kontroluje vědecký program a letové operace. Další informace a snímek Chandra Observatory získáte na internetovské adrese: http://www.msfc.nasa.gov/ news.

(podle relace NASA 98-225 z 21.12.1998 připravil PH)