JAPONCI OPĚT CHTĚJÍ ZKOUMAT MARS

(AP) -- Japonští inženýři poslali 500 kg kosmickou sondu zpět na dráhu k Marsu v pondělí 21. prosince 1998. Inže-nýři byli napjati, neboť sonda nemá dost paliva, po úpravě dráhy, zda bude vše probíhat podle plánu. "Bylo spotřebováno více paliva než se očekávalo," řekl profesor Ichiro Nakatani výkonný ředitel Institute of Space and Astronautical Science. "Musíme studovat vzniklé efekty včetně možné změny původního progra-mu."

Průzkumník Planet-B, přejmenovaný na "Nozomi" ne-bo "Hope" po startu 4. června 1998 z jižního Japonska, by měl dosáhnout planetu Mars na konci roku 1999. Japonsko je třetí země na světě, po USA a Rusku, která poslala svoji sondu k planetě Mars. Technici prováděli letový manévr, který za použití zemské gravitace usměrní sondu k planetě Mars. V prvních pokusech se tento manévr nedařil až v pondělí 21. prosince 1998 se tento manévr podařil i za cenu určité ztráty paliva a sonda nyní směřuje k rudé planetě, na cestu, která ji potrvá asi 10 měsíců. Doufejme, že v říjnu 1999 bude sonda již snímkovat povrch planety. Sonda mimo jiné má za úkol průzkum atmosféry planety Mars, studium vlivu slunečního větru na atmosféru a měřit poměr unikajícího kyslíku do prostoru.

(podle zprávy CNN z 21.12.1998 připravil PH)