NASA PLÁNUJE OBRANU PROTI MIKROBŮM Z PLANETY MARS

PHILADELPHIA (AP) - Několik federálních agentur pracuje na plánu výstavbě laboratoře s vyspělou technikou k ochraně Země proti žijícím bakteriím nebo virům, které by se mohli nacházet v dovezených horninách z planety Mars.

Žijící marsovský mikrob by mohl být velkým rizikem pro onemocnění nebo infekci lidí žijících na Zemi, případně i zvířat nebo rostlin, když by se vzorky dostaly ven bez patřičné karantény.

"Vzorky z Marsu by mohly být potenciálním nebezpečím než se prokáže opak," říká Jonathan Y. Richmind, odborník na biologii z Centra pro kontrolu nemocí a jejich prevenci. "Riziko se sice může zdát velmi malé, ale ne nulové," dodává John D. Rummel, úředník pro planetární ochranu v NASA. " Dnes ještě všechno o Marsu nevíme a toto biologické nebezpečí nemůžeme ignorovat."

Ačkoli poloha a mnoho detailů není ještě známo, NASA plánuje postavit budovu laboratoře, která by měla poskytnout karanténu vzorkům z Marsu podobně jako, když vědci používají prevenci proti úniku viru Ebola, případně vysoce nakažlivým virům z Afriky.

Vzorky posbírané robotem na Marsu by měly být zapečetěny na marsovském povrchu a neměly by být otevřeny až do doby umístění do kontejnerů se záporným tlakem, který dovolí téci vzduchu dovnitř, ale nikoli ven. Vědci by měli pracovat s vzorky s přetlakovými rukavicemi a nosit na sobě biologicky ochranný oblek.

Richmond říká, že kousky marsovských vzorků by měly být umístěny v laboratorně živném materiálu, aby bylo vidět nějakou změnu, která by byla způsobena mikroorganismy. Vzorky by měly být vystaveny kontaktu s organickými tkáněmi k testu na toxicitu a přítomnost nějakých mikroorganismů.

Nakonec trochu látky, která byla ve styku s marsovskými vzorky, by mělo být injekčně vpraveno do laboratorních zvířat k pozorování, jestli dojde k jejich nakažení.

Na Měsíci, při dovezení vzorku v projektu Apollo, nebyly nalezeny mikroorganismy. Ale Mars může být něco jiného. Mars byl pravděpodobně v minulosti teplé a mokré místo, možná i s oceány. Toto je možné datovat do oblasti před 3.5 miliardami let, v té době byly na Zemi obdobné podmínky pro vznik života. Nevíme zatím nic o formování života, který se mohl na Marsu vytvářet podobně jako na Zemi.

Některé marsovské mikroorganismy ještě žijící, by se mohli chovat v cizím prostředí nepřátelsky. "Zjistili jsme, že organismy mohou žít v mnohem extrémnějších podmínkách, než jsme si mysleli," říká Margaret S. Race, odborník projektu SETI, který se specializuje na hledání mimozemského života. Mikrobi na Zemi byli nalezeni žijící uvnitř skal, ve velmi teplé vodě vulkanických jezírek a v extrémně suchých a chladných oblastech Antarktidy. Ale Rummel, Richmond a další věří, že je velmi nepravděpodobné, že by nějaký život na Marsu způsobil mimozemskou pohromu na naší planetě. Richmond poznamenává, že jestliže mikrobi žijí a existují na Marsu, tak se jedná pravděpodobně o genetický vzorek obdobný jaký žije na Zemi. Vědci dnes vědí, že před miliardami let kousky marsovského povrchu dopadly na Zemi nárazem asteroidu, který dopadl na rudou planetu. Kousky Země také pravděpodobně přistály na Marsu. Z toho je možné vytvořit závěr, že formy života na planetách mohou mít společný původ.

NASA plánuje poslat vzorkovou kolekci robotů, kteří přistanou na dvou rozdílných stranách planety Mars v roce 2001 a 2003. Tyto stroje by sbíraly vzorky skal, půdy, ledu a atmosféry. Sonda pro rok 2001 by měla na povrchu vysadit minirover nové generace, jehož akční rádius bude až 100 km a životnost nejméně 1 rok. Toto vozítko poveze zařízení pro přímý výzkum a analýzu povrchového materiálu. Bude rovněž schopen provést sběr a analýzu hloubkového vzorku pro pozdější odvoz k Zemi. Sonda pro rok 2003 pravděpodobně ponese několik vozítek, vybavených manipulátory. Uskuteční se výběrový sběr vzorků jednak pro přímou analýzu, jednak pro odvoz na Zemi při následující expedici.

V roce 2005 by měla na Marsu přistát další sonda, která by prováděla na povrchu nejen přímý výzkum, ale odebírala by vzorky asi do hmotnosti 3 kg, vybraných při předchozím přistání, které by se měly vrátit na Zemi na jaře roku 2008.

(podle informace NASA z 16.2.1998 připravil PH)