GRAVITACE VYSVĚTLUJE, PROČ NÁS TOLIK ASTEROIDY STRAŠÍ

WASHINGTON (Reuters) -- Astronomové vysvětlili, proč tak mnoho asteroidů prolétá těsně kolem Země, což je pro nás alarmující. Tvrdí, že je to všechno kvůli jejich drahám, známým jako rezonanční, které postrkují asteroidy na dráhy, které je přináší do blízkosti Země a Marsu.

Rezonance vzniká například, když Země obíhá kolem Slunce za jeden rok a planetka má dráhu kolem Slunce právě dva roky . Pak se Země a planetka minou vždy blízko navzájem v přesně stejném bodě. Toto dovoluje zemská přitažlivost, která pravidelně vnáší poruchy do dráhy asteroidu. "Čas od času se seřadí ve stejné pozici. Tedy jde o gravitační efekt vždycky ve stejném bodě," vysvětlil Richard Greenberg, astronom z University of Arizona.

Když se toto stane mezi Jupiterem a planetkou, Jupiter svým silným gravitačním působením malou planetku poněkud "nakopne", což je příčina rozkolísání. Předešlé modely navrhovaly, že velmi silná rezonance "vykopne" asteroid vně pás asteroidů mezi Jupiterem a Marsem až do možné situace kolize se Zemí.

V časopise Science Alessamdro Morbidelli z Armagh Observatory v severním Irsku se svými kolegy uvedl, že podobná situace se vyskytla právě před rokem, kdy silná rezonance skutečně způsobila úder asteroidu do Slunce nebo jej vyhodila mimo sluneční soustavu. Morbidelli a jeho tým, který pracuje na Turin Observatory navrhl počítačový model, který ukazuje rezonance. Jeho model správně předpoví 10 známých asteroidů na blízkých drahách Zemi a 354 na drahách, které je dostanou do blízkosti Marsu. Greenberg řekl, že objev pomohl astronomům vysvětlit, jak se doplňuje množství asteroidů v blízkosti Země. Greenberg také dodává, že fenomén rezonance, by mohl také vysvětlit meteority, které jsou kusy asteroidů. Ukázal, že jméno meteorit pochází ze slova meteorologie. Dávní pozorovatelé předpokládali, že se jedná o atmosférické jevy. Vůbec nepředpokládali, že se jedná o jev související s tělesem z kosmického prostoru.

(podle informace CNN z 25.9.1998 připravil PH)