ZATMĚNÍ SLUNCE PŘINESLO PRO TISÍCE DIVÁKŮ STRACH A OKOUZLENÍ

(CNN) -- Poslední zatmění Slunce v tomto tisíciletí pozorovatelné ze západní polokoule přineslo strach a okouzlení tisícům pozorovatelů nacházejících se ve čtvrtek odpoledne v Karibské oblasti a Jižní Americe. Úplné zatmění trvající asi čtyři minuty bylo pozorovatelné z ostrovů Galapagy, části severní Kolumbie a Venezuely až po Karibské moře. Jako částečné zatmění trvalo mnohem déle a bylo pozorovatelné z mnohem větší oblasti.

Ve Venezuele se pohledu na Měsícem ukrajované Slunce vyvarovaly těhotné ženy aby jejich nenarozené dítě nemělo na kůži skvrny. Indiáni kmene Wayuu zase věří, že se Slunce s Měsícem právě milovali a neměly by být rušeni. "Kolem nás bylo mnoho vyděšených lidí," řekl místní biskup Simon Alvarado. "Zůstávali doma a nevycházeli ven." Alvarado dále řekl, "Některé skupiny indiánů věří, že se temné síly snažily uhasit Slunce, symbol úrodnosti". V Plaza Bolivar, předměstí Caracasu, stoupenci sekty New Age vytvořili kruh, zavřeli oči a otevřeli své dlaně k uctění boha.

Toto zatmění bylo poslední zatmění Slunce pozorovatelné ze západní polokoule, k dalšímu dojde až v roce 2017.

V Haiti, způsobilo velkou paniku varování starosty, že lidský zrak může být přímým pohledem na sluneční kotouč během zatmění poškozen. Některé školy a obchody byly uzavřeny. Vystrašené děti se ze strachu rozutíkali do svých domovů. Někteří rodiče ze strachu své děti schovali pod postel, aby je uchránili od škodlivých paprsků.

Přímý pohled na Slunce během zatmění může opravdu způsobit poškození oka. Po celé Karibské oblasti se oficiální vládní představitelé celé týdny věnovali osvětě aby veřejnost seznámili s nebezpečím přímého pozorování a vysvětlovali jako správně a bezpečně je množné tento úkaz pozorovat. "Mnoho lidí zde má ze zatmění strach," řekl Zaira Busby, z vládního výboru pro sledování zatmění Slunce v Curacao. "Ale pro mne je to velká událost. Je to jedna velká životní zkušenost."

Zatmění přilákalo tisíce lidí

V Maracaibu, hlavním městě Kolumbijského hraničního státu Zulia se shromáždilo více než 300 vědců. Přicestovali vědci z Ruska, Indie a Japonska. Někteří Japonští odborníci měli své hotelové pokoje zamluveny již rok dopředu. Celou oblast zaplnili amatérští a profesionální astronomové, instalovali přístroje a doufali v dobré počasí. "Vše co si nyní přeji, je dostat jeden snímek - korónu spolu s hvězdami a planetami" řekl Stefan Dieters astronom z Alabamské univerzity z Huntsville. "To co tady právě teď "potřebuji" jsou mraky kolem Slunce" říká Francis Murphy z Pennseylvanie, který za zatměním přiletěl poprvé v životě. "My tady jsme abychom sledovali chování zvířat. Co budou dělat ptáci, budou se chystat spát? Chceme pozorovat co se stane," popisuje Oveida Palacie, který právě připravoval piknik v místě, kde žije jeho rodina z Curacaa. Pozorovatelé popisují, že náhlé ztemnění oblohy okamžitě spletlo kohouty, kteří začali kokrhat a noční zvířata se vzbudily. Tisíce jiných pozorovatelů se vydalo na plavbu lodí na téma "plavba do totality"

Také známí vědci Alan Hale a Tom Bopp, objevitelé známé komety Hale-Bopp se vydali na plavbu za zatměním námořní lodí Star Clipper.

Podle našich informací se za zatměním do Venezuely od nás vydaly dvě skupiny pozorovatelů - z Úpice a Pardubic. Úpická expedice průběh zatmění úspěšně odpozorovala na stanovišti v blízkosti Maracaiba. I druhá expedice byla úspěšná. Jak nás informoval její člen M. Lehký, Hradec Králové celý průběh úkazu úspěšně odfotografovali, stejně jako získali cenná pozorování komety C/1995 O1 Hale-Bopp. Úplná zatmění Slunce jsou velmi vzácná - nastávají s periodou asi 18 měsíců ale obvykle stín zasáhne daleké oblasti, do kterých cestovat je nákladné a obtížné. Tak vysoký zájem o toto zatmění byl očekáván, protože pás totality byl lehce přístupný.

(podle informací CCN z 26. 2. 1998 připravil DH)

CO NÁS ČEKÁ VE ČTVRTEK 11. SRPNA 1999?

Poslední úplné zatmění Slunce dvacátého století začne asi tři sta kilometrů jižně od Nového Skotska, kde se měsíční stín poprvé dotkne Země v 9.31 světového času. U terminátoru, hranice světla a stínu, bude mít pás totality šířku necelých padesát kilometrů. Kdybyste se nacházeli v jeho středu, trvalo by úplné zatmění jen 47 sekund, naši nejbližší hvězdu byste však našli těsně nad obzorem. Následujících čtyřicet minut se bude stín pohybovat severním Atlantikem.

V 10 hodin 10 minut světového času narazí na malé souostroví Scilly u jižního cípu Anglie. Zde bude Slunce již čtyřicet pět stupňů vysoko nad obzorem, šířka pásu, odkud je možné sledovat úplné zatmění, vzroste na 103 kilometrů a jeho časová délka na dvě minuty.

Východní okraj plného stínu poletí po zemském povrchu rychlostí 0,91 kilometru za sekundu. O minutu později dosáhne Cornwallský poloostrov, za další čtyři minuty pak zatmění spatří na jednu minutu a třicet devět sekund obyvatelé města Plymouth. Londýn se představení nezúčastní. Maximální zakrytá část slunečního disku bude mít z hlavního města Velké Británie velikost "jen" 0,968. V 10.16 opustí stín Anglii a rychle přeletí přes průliv La Manche. Normandské ostrůvky Guernsey a Jersey pro svoji jižní polohu o něj přijdou (0,995), severněji položený Alderney má však jeden a půlminutové show jisté. Jižní okraj plného stínu se dotkne Normandie v okamžiku, kdy jeho severní část opustí Anglii. Následující čtyři minuty bude putovat francouzským venkovem -- jeho jižní okraj projde asi třicet kilometrů severně od Paříže. Odtud bude možné sledovat maximální zákryt slunečního disku (0,992) v 10.23 světového času.

Severní okraj stínu navštíví jižní oblasti Belgie, Lucemburska a Německa, střed pásu totality pak perlivý kraj Champagne. Zdejší velké město Metzy tak získá 2 minuty a 13 sekund tmy (10.29 UTC). O chvíli později opustí výsostné území Francie a vstoupí přes Rýn do Spolkové republiky Německo. Severně od trasy najdete Frankfurt, který bude za příznivého počasí sledovat zákryt o velikosti 0,979, zatímco obyvatelé Stuttgartu v centru totality se mohou těšit na zatmění dvě minuty a sedmnáct sekund dlouhé. Přesně v 10:35 světového času bude odtud Slunce 55 stupňů nad obzorem. Pás úplného zatmění bude mít šířku 109 kilometrů a stín se bude po povrchu pohybovat rychlostí 0,74 km/s. Ačkoli Mnichov leží dvacet kilometrů jižně od středu, také toto dvoumilionové město získá na více než dvě minuty příležitost pokochat se jedním z nejhezčích přírodních úkazů. Mnichované si jen mohou přát, aby měli jasno. V 10:41 stín opustí Německo a přes východní Alpy "anektuje" Rakousko. Hlavní město Vídeň má tentokrát smůlu, leží čtyřicet kilometrů severně od pásu a tak odtud bude Slunce zakryto jen z velké části 0,991.

V Praze jsme úplné zatmění pozorovali naposledy 12. Května roku 1706. Ani tentokrát to nevyjde. "Ušetřena" bude bohužel celá Česká republika. Z velkých měst na tom budou nejlépe České Budějovice, které se mohou chystat na zákryt o velikosti 0,98 v 10.43 světového času, tj. o tři čtvrtě na jednu času letního.

Severní okraj stínu přejde poté severovýchodní část Slovinska a v 10:47 vstoupí do Maďarska. V oblasti úplného zatmění najdete celý Balaton. No nebude to krásné? Turisti se budou čvachtat ve špinavé teplé vodě a najednou jim na dvě minuty a dvacet dva sekundy nad hlavami zmizí Slunce (10:50 UTC). Stejně jako Vídeň i Budapešť leží příliš severně (0,991). Jak bude stín opouštět zemi guláše a čardáše, "lízne" sever Jugoslávie a vstoupí do Rumunska. Za čtvrt hodiny, v 11.07, budou sluneční koronu (samozřejmě s patřičnými filtry) sledovat po dvě minuty a dvacet dva sekund i obyvatelé hlavního města Bukurešti. Odtud se podél rumunsko-bulharských hranic vydá na Černé moře. Severního pobřeží Turecka se dotkne v 11.21 světového času.

Bývalou Osmanskou říši přesekne diagonálně (Ankara leží 150 kilometrů jižně od trasy). V 11:45 přejde jihovýchodní hranici se Sýrií a záhy vstoupí do Iráku. Tehdy bude Slunce asi padesát stupňů vysoko a úplné zatmění bude trvat dvě minuty a pět sekund. Bagdád však přijde zkrátka, leží více než dvě stě kilometrů na jih. Se vstupem do Iránu se stín bude asi půl hodiny pohybovat jen minimálně obydlenými horami a pouštěmi. Severně položený Teherán s devíti miliony obyvatel bude pozorovat zákryt jen z asi 95 procent. Ve 12.22 vstoupí stín do Pákistánu a dotkne se též pobřeží Arabského moře. V Karáčí bude tehdy Slunce asi dvacet stupňů nad západním obzorem a zmizí na 73 sekund. Pás totality se zúží na 85 kilometrů a rychlost stínu vzroste na dva kilometry za sekundu. Poslední stát, ze kterého lze zatmění spatřit, bude Indie, kam vstoupí ve 12.28 světového času. Tak, jak bude výška Slunce nad obzorem klesat, bude se zároveň rychlost pohybu stínu po povrchu zvětšovat (délka zatmění tudíž zkracovat) a současně se bude zužovat i šířka pásu. S posledním úplným zatměním tohoto milénia se rozloučíme v Bengálském zálivu. Zemi opustí v 12.36 světového času.

Celková délka zatmění, resp. jeho letu z jedné strany zeměkoule na druhou, bude trvat tři hodiny a sedm minut. Délka trasy je přibližně tisíc čtyři sta kilometrů a představuje vzhledem ke své šířce pouhé dvě desetiny procenta zemského povrchu.

(Podle informací sítě PR z 27.2.1998 OK1FJH)