SPRŠKA METEOROIDŮ PŘEDSTAVUJE HROZBU PRO SATELITY ZEMĚ

Optika Hubbleova kosmického teleskopu bude muset být odkloněna od směru letících meteoroidů. Po 33 letech bude opět vidět ohromná "bouře" meteorů. Krásnou podívanou zastiňuje nebezpečí, které představují vysokorychlostní částice pro satelity Země - komunikační i meteorologické.

Meteorický roj Leonid nastává pravidelně každý rok v listopadu, ale tento rok astronomové předpovídají, že meteorický déšť bude silnější než v roce 1966. Tehdy však obíhalo kolem Země pouze 100 satelitů, zatímco dnes jich je více než 500.

Malé prachové částice Leonid většinou shoří v horní atmosféře Země a žádná nedosáhne zemského povrchu. Problém je v tom, že meteoroidy - malé prachové částice - se pohybují vysokou rychlostí a při střetu se satelitem na oběžné dráze Země budou mít ničivý účinek jako zásah kulkou o ráži 22 mm.

Během dvoudenního setkání nazvaného "Meteorická bouře Leonid a Hrozba satelitům" diskutovalo asi 200 satelitních odborníků, pojišťovacích agentů a vědců, co by mohlo být uděláno, včetně vypnutí satelitů nebo nasměrování je mimo meteoroidský déšť.

"Následky zatím nejsou odhadnutelné. Během moderního kosmického věku dosud nebyla žádná taková meteorická bouře. Nikdo s tím nepočítal," říká Peter Brown, student fyziky a astronomie na Universite západního Ontaria, který je poradcem satelitním odborníkům.

V roce 1993 byl takto poškozen satelit ESA Olympus. Malý meteoroid zničil směrovací zařízení a satelit se stal nepoužitelným. Některé satelity budou chráněny. Například HST bude nasměrován do takového úhlu, aby příchozí částice nemohli poškodit jeho vynikající optiku.

Obrovská nebeská show bude viditelná tento rok z Tichého oceánu a Asie. V roce 1999 budou meteory vidět ze střední a východní Evropy a centrální Asie. Déšť meteorů bude trvat od 90 do 120 minut.

Někteří vědci tvrdí, že riziko zasažení nějakého satelitu meteoroidem je malé. "Myslím si, že je velmi nepravděpodobné, aby nějaká větší částice zasáhla satelit a zcela ho zničila," říká Donald Yeomans, astronom v NASA, JPL.

Nicméně vědci nemohou předpovědět riziko zásahu kosmickou částicí. Je možné, že budou proděravěny solární panely, poškozeny čočky nebo odrazivý povrch zrcadel, zničeny elektrické obvody, atd. Vojenské satelity jsou na tom lépe, protože jsou stavěny tak, aby odolaly i nukleárnímu útoku.

(podle CNN z 27.4.1998 připravil LB)