SLUNEČNÍ ERUPCE PŘÍČINOU GEOMAGNETICKÉ BOUŘE NA ZEMI

WASHINGTON (Reuters )- Sluneční vítr, který "foukal" s rychlostí více než milión mil za hodinu se ve středu 26.8.1998 setkal s magnetickým polem Země.Toto střetnutí může mít za následek geomagnetickou bouři.

Geologická pozorování v USA naznačila, že nabité částice slunečního větru se setkaly s magnetickým polem kolem 7. hod UT důsledkem čehož došlo ke kolísání mag. pole a tím i k poruchám v satelitní komunikaci a k vytvoření severní polární záře. Polární záře jsou obvykle vidět pouze v severní zeměpisné šířce, ale během této magnetické bouře může být viditelná i v kontinentálních oblastech USA. Zatímco polární záře není tak dobře viditelná ve středních zeměpisných šířkách, již byla popsána v minulosti jako záře nad městem zelená, modrá a někdy červená.

Silná magnetická bouře v březnu 1989 způsobila kolaps ve vodním quebeckém elektrickém systému v Kanadě, který nechal šest miliónů lidí bez energie. V geologickém systému USA funguje 13 magnetických stanic veskrze po celých Spojených státech amerických, Aljašce, Havaji, které monitorují magnetické pole Země.

(podle zprávy CNN z 27.8.1998 připravil PH)