CENA EDGARA WILSONA

Centrální Bureau oznamuje založení a kriteria udělování ceny Edgara Wilsona za objevy komet. Cena bude udělována každoročně amatérským astronomům, kteří používají přístroje amatérské výroby a objeví jimi jednu nebo více nových komet. Budou se počítat pouze ty komety, jež obdrží oficiální pojmenování po objeviteli.

Podle zvláštního rozhodnutí má být amatérům, kteří objeví nejvíce komet přiznán podíl z ceny tak, že celková částka určená na cenu bude rozdělena v poměru podle počtu objevitelů a počtu objevů. Pokud objev bude učiněn na základě informace, kterou pozorovatel získal od nějaké jiné osoby, nebude toto zohledněno.

V úvahu přichází objevy vizuální, fotografické nebo elektronickými detektory. Cena bude poskytnuta Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) z prostředků Edgara Wilsona, Lexington, KY.

Cena bude poskytována prostřednictvím Mezinárodní Astronomické Unie (IAU), Centrálního Bureau pro astronomické telegramy (CBAT) v součinnosti se Small Bodies Names Committee (SBNC), sekce III IAU, která je odpovědná za pojmenovávání komet. Očekává se, že pro začátek bude k dispozici pro udělení finanční částka kolem US $20 000 (dvacet tisíc amerických dolarů). Dvanáctiměsíční období, kdy se amatérští pozorovatelé na celém světě mohou ucházet o udělení této ceny začne běžet 11.0 UT června a tímto datem následudující roky také bude vždy končit. Poprvé bude cena tedy udělena k datu 11.0 UT června 1999. Vyhlášení ceny proběhne potom každý rok v červenci. Jednotlivec, který bude oceněn musí prokázat, že:

V letech, kdy žádný amatér komety neobjeví může CBAT místo toho cenu udělit amatérskému astronomu (nebo astronomům) za největší přínos v oblasti studia komet. Zaměstnanci SAO, kteří mají vztah k CBAT, členové SBNC, stejně jako jejich nejbližší rodinní příslušníci cenu získat nemohou. Cena Edgara Wilsona je mezinárodní a cena může být přidělena pozorovateli jakékoli národnosti, z kterékoli země.

Pozorovatelé, kteří se domnívají, že objevili kometu, nechť ze všeho nejdříve kontaktují CBAT. Tím se o svém objevu ujistí a proběhne obvyklá procedura při objevech komet. CBAT shromažďuje potřebné záznamy a může kontaktovat objevitele, aby poskytly doklady o objevu. Rozhodnutí SAO (prostřednictvím CBAT) je konečné.

(podle IAUC 6936 z 11. 6. 1998 přeložil DH)