DRUŽICE SOHO POZOROVALA DVĚ KOMETY, KTERÉ SE STŘETLY SE SLUNCEM

Douglas Isbell, Headquarters, Washington, DC

Bill Steigerwald, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD

Družici SOHO se naskytla výjímečná podívaná, když sledovala 1. a 2. června dvě komety mizící ve sluneční atmosféře. Komety se vnořovaly do Slunce těsně za sebou. Slunce samotné si takové srážky "ani nevšimlo", ale v oblasti jihozápadního (pravého dolního) slunečního okraje došlo k vyvržení obrovského množství sluneční plynu a magnetických polí.

Pozorování komet a následných velkých erupcí bylo prováděno pomocí koronografu LASCO umístěném na kosmické sondě nazvané Solar and Heliospheric Observatory (SOHO). Vědecké přístroje na sondě SOHO již objevily více než 50 komet, včetně mnoha tzv. křížičů Slunce. Nikdy zatím nepozorovaly takový "zástup" dvou komet dopadajících do Slunce. Vyvržený plyn ze Slunce směřoval k Zemi (pozn. překl. kterou zasáhl ve čtvrtek), ale pro naši planetu ani kosmonauty orbitálního komplexu Mir a raketoplánu Discovery kroužících kolem planety nepředstavoval žádné nebezpečí.

Video file o tomto jevu vysílala NASA TV 4. 6. v 11 hod. a 15:55 EDT. Vybrané snímky a obrazové sekvence nových pozorování lze získat na WWW stránce SOHO: http://umbra.nascom.nasa.gov/comets/SOHO_sungrazers.html.

SOHO je společný projekt NASA a Evropské vesmírné agentury. Přístroj LASCO byl postaven v U.S. Naval Research Laboratory, Washington, DC. Vedoucím týmu LASCO je Dr. Donald Michels, který také tento zřídkavý jev pozoroval.

Televize NASA vysílá přes satelit GE-2, transponder 9C, 85° západní délky, vertikální polarizace, frekvence 3880 MHz, audio 6.8 Megahertz. (pozn. překl. Televizi NASA lze přijímat přes Internet v aplikacích RealAudio a VXTreme. Odkazy viz např. stránka http://astro.sci.muni.cz/start.html).

(podle zprávy N98-38 z 3. 6. 1998 přeložil DH)