URAN A NEPTUN MOHOU BÝT PLNÉ DIAMANTŮ

SAN FRANCISCO (Reuters) - Uran a Neptun může být obrovskou továrnou na diamanty, která vymačkává milióny drahokamů pod tlakem miliard tun vodíku. Tuto skutečnost oznámili výzkumníci v časopisu Science.

Experimenty, které jsou zaměřeny k využití žáru a tlaku na dvou planetách produkují drobné diamanty, které vypadají na první pohled jako ropný produkt, řekla Robin Benedettiová a její kolegové z University of California at Berkeley.

Benedettiová a kolegové připravili pokus ve kterém zkoušeli simulovat ohromný tlak a žár, které panují na Uranu a Neptunu. Významná je přítomnost metanu v atmosférách těchto planet. Benedettiová využila speciální vybavení k vytvoření podmínek, v kterých se nachází metan v atmosféře Uranu a Neptunu, kde jsou tlaky 100000 až 500000 krát větší než tlak na Zemi.

"Vmáčkla jsem malé množství metanu mezi dva diamanty, řekla Benedettiová, absolventka vysoké školy, která dále studuje planetární fyziku.

"Infračerveným laserem se tento metan ozařoval, došlo k chemickým reakcím, které rozložily metan a uhlík přeměnily na diamantovou formu." Metan je molekula tvořená čtyřmi atomy vodíku, které jsou spojeny s atomem uhlíku. Při odtržení vodíku od uhlíku může se vytvořit za určitých podmínek čistý diamant. Vodík a několik uhlíků vytváří uhlovodíkové molekuly.

Malé diamanty byly prohlíženy v mikroskopu a také se použila rtg krystalografická metoda k získání obrázku. Spektrální obrázky uhlovodíku byly velmi podobné olejům, ačkoliv nešlo přesně o palivový olej čerpaný ze Země. Co bylo zajímavější než vytvoření dvou drahocenných minerálu na Zemi byla schopnost modelovat v laboratoři to, co se děje v planetě miliardy kilometrů daleko. Zajímavým poznáním je i to, že u velkých zamrzlých plynových planet (Neptun a Uran) jsou prstence jako má Saturn.

Astronomové získali hodně informací ze spektrálních snímků pořízených přes dalekohled a z obrázků soustředěných sondou Voyager 2, kdy malinká kosmická loď prolétla kolem dvou planet.

"U těchto planet je tlustá atmosférická vrstva vodíku a helia. Pod touto vrstvou je směs vody, čpavku a metanu, nad níž se tyčí mnoha kilometrová vrstva vodíku, která na ni tlačí,"dodává Benedettiová. Metan se nachází pod takovým tlakem, že se spíše nachází v pevném stavu než v plynném.

"Pak blíže k centru je směs vody, čpavku a metanu spíše v pevném nebo kovovém stavu. Většinou se dříve astronomové domnívali, že uvnitř těchto planet je převážně vodík, helium, čpavek, metan a voda, ale nebylo jasné v jaké formě," dodává Benedettiová. Není pravděpodobně víme o stavu uvnitř těchto planet více.

(podle informace CNN z 1.10.1999 připravil PH)