NEBUDE "DEGRADACE" PLANETY PLUTO

WASHINGTON (Reuters) -- Konečně, po týdnech polemik a sporů, je to oficiální. Nebude to žádná degradace směrem dolů pro Pluta. Pluto mám vždy byl něco co se nehodí mezi ostatní velké planety, ale Mezinárodní astronomické unie v posledním měsíci protestovala proti zařazení Pluta k menším planetkám. Ve středu 3. února IAU kategoricky prohlásila, že experti se usnesli proti přidělení čísla Plutu, jako menší planetce.

I přes toto oznámení Brian G. Marsden v M.P.C.E. 1999-C03 vyzval k elektronické diskusi na téma, zda má být Pluto zařazen mezi menší tělesa sluneční soustavy. Celou polemiku začal historicky. 1. ledna 1801 Guiseppe Piazzi odhalil na obloze objekt, který se nacházel mezi drahou planety Mars a Jupiter. Zavolal Ceres Ferdinandea a podal mu zprávu "existuje osmá planeta". Objevy v následujících letech utvrdily astronomy v tom, že ve sluneční soustavě kromě planet je také mnoho menších těles. Piazziův objekt dostal označení číslem 1 a jméno Ceres. V roce 1849 dosáhlo číslo objevů malých objektů desítky. V roce 1868 to již bylo sto objektů. V roce 1923, kdy byl oznámen tisící objev v "pásu malých těles" se zde nacházela tělesa, která se na své dráze přibližovala až na 0.1 AU k Zemi, nebo naopak jejich dráha dosahovala až k dráze planety Saturn.

Za několik měsíců se přiblížíme k objevu 10000 tělesa. A právě to,že jde o tak kulaté číslo, by mělo býti přiřazeno zvláště významnému objektu. Například objekt číslo 1000 nese jméno objevitele planetky Ceres. Objekt číslo 2000 byl pojmenován na počest objevitele planety Uran, 5000 objekt na počest IAU (Mezinárodní astronomické unie) a 6000 objekt na počest Organizace spojených národů. Zřejmě desetitisící objekt by měl mít zvláštní postavení.
Mnoho polemik v tisku přešlo na téma desetitisící objekt a planeta Pluto. Proč právě tomuto objektu, který vybočuje z plejády ostatních planet nepřiřadit číslo 10000 a nepřeřadit ho do sorty malých objektů?

Hlavní důvod pro tuto polemiku je poznání, během nedávné minulosti, že Pluto je vlastně největším známým členem "Transneptunianského pásu" (někdy nazývaného "Kuiperův pás" nebo Edgeworth-Kuiperův pás) malých předmětů za planetou Neptun, který se podobá pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Přestože je dnes registrováno něco kolem 95 členů "Transneptunianského pásu", je většina z těchto těles velmi slabá a nemá zaručeně určenu dráhu. Několik objevených těles z let 1992-1994 dostanou snad i stálá jména. Je jistá pravděpodobnost, že v budoucnu bude objeveno tak velké těleso jako je Pluto, ale ať tak, či tak Pluto si udrží své zvláštní místo a proto převedení ho pod číslo 10000 by znamenalo, že bude stát v čele "Transneptunianského systému" těles. K diskusi by měla být využita elektronická adresa mpc@cfa.harvard.edu. B.G.Marsden vzhledem k závažnosti rozhodnutí vyzývá astronomy amatéry i profesionály, aby své postoje doplnili komentářem.

Generální tajemník IAU Johannes Andersen řekl za svou skupinu, že nikdy za žádnou cenu nechtěl "degradovat" Pluto, ale chtěl dát Plutu technické číslo, které by tvořilo skupinu s jinými menšímy tělesy na hranici sluneční soustavy, podobně jako kometám a asteroidům, aby se pomohlo astronomům při studiu těchto těles.
Téměř 10,000 takových malých nebeských těles bylo až doposud nalezeno a tak zde vznikla sentimentální snaha označit Pluto tímto zaokrouhleným číslem 10000 i na počest nedávno zesnulého objevitele Clyde Tombaugha. V této skupině mohl být Pluto klasifikován mezi tucet tzv. Trans-Neptunianských těles, jejichž dráhy kříží dráhu Neptuna podobně jako PLUTO 11. února 1999. Ale záměr nalezl malý ohlas mezi planetology v Americké astronomické společnosti a u přední skupiny vědců ve Spojených státech amerických.

Toto jednání nepochybně rozšířilo zorné pole vědeckému společenství a široké veřejnosti, zvláště pak při polemice kolem rekvalifikování Pluta mezi malá tělesa sluneční soustavy. Dokonce se k této problematice vyjadřovali i astrologové. Podle nich má Pluto schopnost "způsobit život" vytvářet přeměny v životě lidí.
"Je mnoho lidí s citovým zaujetím pro Pluta ," řekl agentuře Reuters odborník A'Hearn v telefonické rozmluvě s University of Maryland. Pluto se nikdy docela nehodil k druhým velkým planetám. Je malý a skalnatý vzhledem, zatímco ostatní planety na okraji sluneční soustavy jsou velké a plynné. Pluto co do velikosti tvoří méně než polovinu jakékoli planety ve sluneční soustavě, jeho orbitální dráhy je více sklověná k rovině ostatních planet a jako jediná planeta kříží svou drahou dráhu planety jiné. Měsíc Charon je větší v poměru k Plutu, jako žádný jiný měsíc vůči své planetě ve sluneční soustavě.

(podle zprávy CNN, z 3.2.1998, M.P.C.E. 1999-C03 a C-10 z 4.a 5.2.1999 připravil PH)