ET U VÁS DOMA

Projekt SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) hledá odpověď na jednoduchou otázku. Jsme ve vesmíru sami? Nyní však SETI, Institute in Mountain View, stát. Calif. přichází z projektem SETI@home, spočívající v tom, že tisíce běžných domácích PC, připojených do Internetu budou pomáhat zpracovávat rádiová data pořízená na velkém radioteleskopu v Arecibu, Puerto Rico.

Tento radioteleskop k dnešnímu dni nashromáždil kolem 40G bytes rádiových dat. Není to součást výzkumného programu SETI Institute, ale jde o část projektu SERENDIP, který SETI Institute podporuje.

Pro své frekvenční analýzy nyní SETI používá speciálně vytvořený superpočítač. Představitelé doufají, že v brzké době bude možné rozšířit kapacitu výpočetních možností a to bez nutnosti zakoupit drahý počítačový systém.

"Přemýšleli jsme, jak by naše cíle přitáhly řadové osoby a tyto se nezabývali tzv. lámáním kódu programů," řekl Anderson. "Lámání kódů však nepřináší odpověď na žádnou z otázek. Na konci se prostě jen ukáže, že kód je za využití více počítačů zlomitelný."

V tomto projektu bude mít uživatel však naději, že objeví existenci ET. Stačí, aby si pouze nahrál program - klienta, který bude v digitalizovaných rádiových vlnách přicházejících z vesmíru hledat anomálie.

Podle Davida Andersona, ředitele projektu SETI@home může klient běžet jako šetřič obrazovky nebo jako úloha na pozadí, podobně jako je to u klientů Distributed.net. Doufáme, že nám v tom odborníci z IDG.net pomohou.

Klienti se budou připojovat k centrálnímu jádru serverů, nacházejících se v Berkeley, stát. Kalifornie a přes síť si natáhnou blok 250 kbytes dat a na nich budou pracovat. Pro svou komunikaci budou používat standardní WEbovský protokol HTTP, takže i účastnit se mohou i počítače za firewally.

Anderson prohlásil, že mód šetřiče obrazovky je pro zpracování bloku dat vhodnější, zatímco software potřebuje pro práci přibližně 15M bytes paměti. Zajištění tak velké oblasti paměti počítače pro práci na pozadí, může způsobit problémy s listováním stránkami, celý systém se stane líný a celkově se počítač pro uživatele zpomalí.

Klient do Windows je v současné době v testovací verzi beta a v brzké době se objeví klient pro Macintosche. Aplikace na bázi šetřiče obrazovky je nyní v beta verzi a běží na výkonných Sun Ultra Sparcs.

Anderson předpokládá, že projekt bude odstartován koncem dubna letošního roku. Dále dodává, že 200000 lidí již projevilo předběžný zájem o software - klienta a hned jak bude k dispozici jej budou používat.

Pro podrobnější informace o projektu SETI@home prosím navštivte WWW stránku http://setiathome.ssl.berkeley.edu nebo kontaktujet e-mailem J. Meserve (jmeserve@nww.com), který je členem kolektivu, pracující pro Network World Fusion.

(podle informací CNN z 3. 3. 1999 přeložil DH)