JÁDRO GALAXIE V ANDROMEDĚ

WASHINGTON - (Reuters) -- Jistý druh kosmického "ruchu" tlačí na jádro sousední galaxie v Andromedě s hvězdami nahromaděnými na jednom konci. Mezinárodní tým pozorovatelů, včetně skupiny z Ohio University získal "čistý" pohled na jádro galaxie v Andromedě, takový, že na něm nevypadá jako u žádné jiné galaxie.

U většiny galaxií, včetně Mléčné dráhy, kde se nachází i naše Země, se předpokládá, že v jejich jádru je hmotná černá díra. Černé díry jsou zkolabované hvězdy, které jsou velmi malé, ale tak husté, že jejich gravitační působení z okolí vysaje všechno, včetně světla.
Ale hvězdy a další hmota spirálovitě kolem díry může být vidět pouze jako body světla. V průběhu let si astronomové všimli, že Andromeda má ve středu dva body světla. Thomas Statler z Ohio University a jeho kolegové použili kameru na HST k zjištění bližší povahy dvojice světlých skvrn v jádru galaxie v Andromedě. Faint Object Camera zaznamenala spektrální obraz dvojice skvrn.

Tato skupina napsala do Astronomical Journal, že jejich pozorování zjistila, že hvězdy v Andromedě obíhají kolem centrální černé díry a hromadí se na vzdálenějším konci eliptické dráhy.

"Když se hvězdy pohybují blíže středu, jejich pohyb je rychlejší a když jsou dále, tak jejich pohyb je pomalejší," řekl Statler. "To je skoro, jako by se v pomalé části dráhy shlukovaly. Jedna z jasných skvrn v jádru je oblast, kde jsou hvězdy nahromaděny a druhá, kde těsně se přibližují k černé díře."
První tuto teorii navrhl v roce 1995 Scott Tremaine z Canadian Institute of Theoretical Astrophysics, který také provedl první pozorování. Podobně to možná vypadá u naši Mléčné dráhy, ale zde je velmi obtížné pozorovat vlastní jádro, které je zahaleno hustou vrstvou mezihvězdného materiálu. Tedy studium galaxie v Andromedě pomůže i k pochopení činnosti v jádře naší Mléčné dráhy.

(podle CNN z 4.3.1999 připravil PH)