ABSENCE NÁZNAKŮ OCEÁNSKÝCH BŘEHŮ NA MARSU

(CNN) -- Navzdory mnoha předešlým důkazům o výskytu vody na Marsu na snímcích s vysokým rozlišením, které provádí NASA z oběžné dráhy kolem Marsu, nejsou přesvědčivé náznaky oceánských břehů na Rudé planetě.

Snímky z Mars Global Surveyoru pořízené v roce 1998 mají rozlišení 5 až 10 krát lepší než snímky získané při misi Viking na konci roku 1970. Na těchto snímcích měly být údajně zbytky pobřežních čar.

Nejnovější obrázky ukazují že žádný z těchto předchozích náznaků nebyl vytvořen činností vody v pobřežním prostředí. "Žádný snímek nenaznačuje pobřežní útvary vytvořené vodou, které na dřívějších snímcích z Vikingu měly být vidět," řekl Ken Edgett. "Oceánská hypotéza je velmi důležitá, protože velké oblasti tekuté vody mají vliv na marsovské klima a důsledkem toho i na možnost života na planetě," dodává Edgett, odborný asistent v Malin Space Systems, který postavil a řídí Mars
Orbiter Camera na palubě sondy.

Asi dvě procenta snímků Mars Orbital Camera je věnováno oblastem, které jsou testovány na možnost výskytu oceánských břehů. Podobný problém je hledat hranici mezi atmosférou a kosmickým prostorem nad jakoukoli planetou, řekl Michael Malin vedoucí vědec pro snímkování a řízení Malin Space Science Systems.
"Přes různé potíže doufáme, že Mars Orbiter Camera by na snímcích s vysokým rozlišením odhalila náznaky oceánských břehů a tím podala důkaz o přítomnosti starého oceánu na planetě Mars, dodává Malin.

Výsledky byly publikovány v posledním vydání časopisu Journal of Geophysical Research Letters. Pobřežní čára očekávaná u Olympus Mons, dle snímků z Vikingu, se měla na snímcích ukázat severozápadně od této sopky. Vědci při rozboru snímků z Vikingu se domnívali, že velký útes odděluje západní okraj Lycus
Sulci od vyvýšené Amazónské roviny.

Navrhovaný útes vypadal jako podobné formy na Zemi vytvořené erozivním působením vody. Global Surveyor vyfotografoval tři obrázky této oblasti s vysokým rozlišením. Snímky zachycují, že styk mezi oběma oblastmi není jasně oddělen žádným útesem, nebo řadou útesů, které by byly nedvojsmyslně identifikovány.
Hypotéza, že Mars měl jednou na svém povrchu oceány dnes ještě není potvrzena. Právě potvrzení pobřežních čar na povrchu Marsu měl být další důkaz přítomnosti vody v historické minulosti planety. Global Surveyor je první mise NASA z programu průzkumu Marsu, kterou řídí JPL.

(podle informace CNN z 4.10.1999 připravil PH)