NOVÁ DATA NAZNAČUJÍ TEPLEJŠÍ A VLHČÍ KLIMA NA MARSU V MINULOSTI

WASHINGTON (Reuters) -- Jestliže Mars Pathfinder zjistil, že na červené planetě před miliardami let bylo rozdílné podnebí, tak by to mohlo podpořit teorii o možném životě v dávné minulosti Marsu.

Data získaná misí Pathfinder v roce 1997, právě tak jako data z Mars Global Surveyoru a mise Viking v roce 1970 naznačují, že podnebí v minulém období Marsu bylo teplejší a vlhčí. Uhlazený vnější povrch skal svědčí o podílu eroze v místě přistání Pathfinderu. Toto také může naznačovat, že zde v minulosti byla přítomna voda, jak je napsáno v članku uveřejněném v časopisu Science.  Studium autora článku Matt Golombeka, vedoucího odborníka projektu Mars Pathfinder naznačuje, že přítomnost vody na Marsu v minulosti je velmi pravděpodobná, je ovšem otázkou jaké množství vody zde bylo a v jakých formách.

"Pro vznik života je žádoucí voda v tekutém stavu, která je po delší dobu ve svém stavu stabilní," řekl Golombek. Třebaže se nikdo nestará o život na Marsu nyní, bude pravděpodobně požadováno při donesení vzorků půdy z Marsu na Zemi, aby došlo k jejich prověření stran možnosti života na Marsu. Životní formy byly pravděpodobně v prvotním období velmi primitivní. Jejich přítomnost dnes může být ojedinělá a testy budou hledat chemické projevy života, řekl Golombek. Nalézt zkameněliny těchto malinkých organismů bude pravděpodobně velký problém, neboť v průběhu miliard let na Marsu se měnily podmínky, které mohly znamenat zničení mikroorganismů. Ale voda by měla být pro život nezbytná, alespoň jak se domníváme.

Důkaz o přítomnosti vody na Marsu byl získán z různých zdrojů již od doby sond Viking, které přistály na Marsu před více než 20 léty. Z pořízených dat se dá říci, že na Marsu byly v minulosti podobné poměry pro erozi, jako poměry na Zemi. Voda provádí erozi mnohem rychleji než nynější nehostinné podnebí na Marsu.
Přítomnost písku, který je na Zemi typickou formou, kdy voda drolí skály, jsou signálem toho, že v minulosti byl povrch Marsu v mnohých částech pod vodou. Uspořádání úlomků na povrchu v blízkosti přistání sondy Pathfinder je srovnatelné s povrchem pokrytým úlomky na naší Zemi, kde toto bylo způsobeno "velkou vodou".

Golombek řekl od této "katastrofální" záplavy na Marsu, která proběhla před 1.8 až 3.5 miliardami let, se podnebí na Marsu změnilo do nynější podoby. Dnes není přesně znám důvod a přesný čas této podnebné změny.
Jeden ze silných důkazů pro existenci života na Marsu je meteorit, který byl nalezen v Antarktidě. Vědci se domnívají, že meteorit opustil Mars a dopadl na Zemi před tisíci lety a dá se říci, že obsahuje důkaz drobné bakteriální formy života. Jiní vědci však útočí proti této teorii a tvrdí, že struktury a chemikálie v meteoritu obsažené mohly vzniknout fyzikálními příčinami a ne biologickým procesem.

V prosinci 1998 NASA vypustila kosmickou sondu k Marsu s posláním prozkoumání planety ve vztahu existence vody nynější i minulé. Sonda o hmotnosti 629 kg by měla k Marsu dorazit v září 1999 po letu dlouhém 669 miliónu kilometrů.

(podle informace CNN z 5.3.1999 připravil PH)