VĚDCI PŘESNĚ VYMEZUJÍ VHODNÁ MÍSTA NA MĚSÍCI PRO OSÍDLENÍ

WASHINGTON (AP) -- Na Zemi je jižní pól nevhodné místo pro život, ale na Měsíci je to místo, které je nejvhodnější pro vznik budoucí základny. Tři místa umístěná v blízkosti jižního pólu patří téměř k místům stále ozářeným Sluncem. Mít místa téměř stále ozářená Sluncem skýtá výhodnou možnost využívat sluneční světlo jako zdroj energie oproti jiným zdrojům řekl vedoucí týmu D. Ben J. Bussey z ESA. Byla použita data nasbíraná kosmickou sondou Clementine.

Další výhodou těchto míst kolem pólu je možnost využití vodního ledu pro život budoucí kolonie. Umístění základny na Měsíci je závislé do značné míry také na jejím účelu. A proto byly vybrány tři místa. Místo A je na okraji kráteru Shakleton a místo B je asi čtyři a půl kilometru vzdáleno od okraje kráteru. Místo C se nachází na okraji sousedního kráteru. Během 708 hodinového dne na Měsíci je místo A ozářeno 80 procent z tohoto času, místo B 70 procent této doby a místo C 65 procent.

"Pouze po dobu 10 hodin není místo A nebo B ozářeno Sluncem," dodává tým výzkumníků.  "Proto, jestliže sluneční kolektory budou umístěny v obou oblastech mohou být tyto oblasti propojeny mikrovlnným spojením v případě, že nemají přímý kontakt se Sluncem."

Teplota je v navrhovaných místech poměrně stálá kvůli stálému osvětlení a pohybuje se kolem - 70 stupňů Celsia. Odborníci tvrdí, že je snadné se vypořádat se stálou extrémní teplotou, než s pravidelně proměnnou, jak se děje na jiných místech na Měsíci, kde se pravidelně střídá den s nocí.

(podle informace CNN z 5.4.1999 připravil PH)