3-2-1-START! HISTORICKÉ ODPÁLENÍ

CAPE CANAVERAL, Florida (AP) -- Tento týden započne poslední odpočítávání na historické rampě 41. Je to již 24 let od vypuštění sondy Viking k Marsu a sondy Voyager k vnějším planetám nejrychlejší a nejlevnější cestou. Ve čtvrtek 14.10.1999 dojde k demolici první na Cape Canaveral po 23 letech.

Stovky dělníků se shromáždí v bezpečné vzdálenosti asi 750 metrů od startovací rampy, která bude vyhozena do povětří. K demolici dojde v deset hodin místního času, kdy bude odpáleno 81 kilogramů trhaviny uložené pod startovací rampou. Komplex byl postaven v roce 1965 a byl startovacím bodem pro 27 gigantických letů.

Poslední dva starty se odehrály v srpnu 1998 a v dubnu 1999. Na témže místě bude zbudována nová startovací rampa, která by měla být poprvé použita v roce 2001. Pokud by se použilo standardní metody postupného rozebírání, trvala by tato akce nejméně tři měsíce. Proto byla zvolena varianta demolice a následné rekonstrukce startovací rampy.

(podle CNN z 5.10.1999 připravil PH)