SONDA DEEP SPACE SE TESTUJE V KOSMICKÉM PROSTORU

(CNN) -- Deep Space 1, kosmická sona NASA je "kosmickou sondou budoucnosti", která úspěšně testuje neobvyklé technologie, včetně "Star Trek", což je iontový pomocný motor. Pracuje na principu využití iontů k pohonu. Sonda v současné době plachtí směrem k dalšímu cíli - k setkání s asteroidem 1992 KD.

Prvotní poslání sondy Deep Sky 1 není průzkum kosmického prostoru jako u ostatních NASA kosmických sond, ale spíše potvrdit experimentální vybavení pro použití u budoucích misí. "Zkoušíme zde technologie, které se připravují pro další výrobu," řekl Dr. Marc Rayman, zástupce správce projektu a hlavní konstruktér Deep Space 1.

Dvě rozvinuté technologie se úspěšně testují na Deep Sace 1. Tyto technologie zvlášť zajímají vědce a odborníky. První se týká iontového pohonného systému, který pokračuje za použití xenonového plynu a vyžaduje pouze 1/10 paliva konvenčních chemických raket k dosažení stejné výfukové rychlosti. Tato okolnost vytváří, že tento motor je vysoce schopný pro dlouhé mise.

Nový je také na sondě autonomní navigační systém, nazvaný AutoNav, který umožňuje sondu řídit k určitým bodům umístěným v prostoru. "Deep Space1 je první kosmická sonda, která určila, jak je rozlehlá sluneční soustava," řekl Rayman. Deep Space 1 bude používat AutoNav k průletu a fotografování asteroidu 1992 KD v červenci 1999 a pokusí se nalézt k tomuto asteroidu cestu bez lidského řízení ze Země.

Jediná momentální změna v činnosti kosmické sondy byla provedena 10 listopadu 1998, kdy byl iontový pohon poprvé aktivován. Iontový pohon samovolně ukončil svoji činnost po 4,5 minutách a technici nebyli schopni pohon opět spustit.

Během dalšího pokusu o čtrnáct dní pozdější se podařilo iontový pohon znovu nahodit a od té doby je více než 1300 hodin opět v dobrém provozu. Inženýři věří, že problém vznikl kouskem šrotu, který se nalepil do rozvodné sítě vysokého napětí v iontovém motoru. Kousek šrotu byl později vypuzen, když byl motor střídavě vystaven slunečnímu záření a stínu.

Mise Deep Space 1 byla vypuštěna 24. října a stála 150 miliónů dolarů. Jedná se o první program pro nové milénium, který testuje novou technologii. Tato nová technologie má v budoucnosti kosmický program zlevnit a zajistit jeho větší spolehlivost, aby byl více nezávislý na lidském faktoru.

(podle informace CNN z 6.a 7. 4. 1999 připravil PH)