HVĚZDY PODOBNÉ SLUNCI EMITUJÍ VELKÉ MNOŽSTVÍ MATERIÁLU

AUSTIN, Texas (AP) -- Emise "superflares" u vzdálených hvězd podobných Slunci může mít za následek tvorbu planet mimo sluneční soustavu.  Dva badatelé z Yale University oznámili, že detekovali devět hvězd slunečního typu, u kterých byla pozorována emise materiálu zhruba 10 miliónkrát větší než u našeho Slunce. Existuje předběžný důkaz o existenci dalších sedmi podobných hvězd. Jestliže by na Slunci vznikla tak mohutná emise materiálu, tak by Země byla zaplavena škodlivým zářením rtg a škodlivým ultrafialovým zářením. "Ztráta ozónové vrstvy by znamenala konec potravinového řetězce a tím i záhubu života na Zemi," řekl Schaefer. Menší výbuchy by mohly způsobit likvidaci systému, který rozděluje elektrickou energii na naší planetě. Profesor Yale řekl, že není žádný důkaz o tom, že tak mohutná emise materiálu se u Slunce realizovala. Naštěstí v okolí našeho Slunce nehrozí žádná hvězda větší emisí materiálu. "Superflares" jsou 100 krát až 10 miliónkrát mohutnější než u našeho Slunce. Schaefer řekl, že nevěří, že by Slunce někdy vybuchlo s takovou mohutnou emisí materiálu během jeho čtyř miliardové historie.

Erik P. Rubenstein, další astronom z Yale řekl, že výbuchy u vzdálených hvězd mají za následek, pokud se u nich vytvoří planety, že tyto mají podobu našeho Jupiteru, případně jsou ještě větší.  Rubenstein řekl že jestliže jeho teorie je správná, tak to vysvětluje proč Slunce nemělo nikdy velkou emisi materiálu. Neboť u Slunce v blízkosti nejsou žádné gigantické planety, pouze Jupiter a Saturn a ten je dosti daleko oproti velkým planetám u jiných hvězd.

(podle informace CNN z 8.1.1998 upravil PH)