POSLEDNÍ NOVINKA Z OBORU HVĚZDNÉHO VÝVOJE - Q-KUDRLINKY

WASHINGTON (CNN) - Hvězdy, které společně žijí v binárním systému mají oválný nebo diskovitý tvar. Astronomové z Keckovy observatoře však objevili velmi odlišnou vyjímku.

Hvězdu, zakřiveného tvaru, která vypadá jako malá spirální galaxie. Podle astronomů může jít skutečně o dvě hvězdy gravitačně vázané, zachycené v době, kdy předvádí svůj kosmický tanec.

Vědci z Kalifonské univerzity v Berkeley užasli, když poprvé spatřili snímek takové hvězdy, která se nachází ve směru souhvězdí Střelce. K pozorování, které je rok staré, používali Keckův teleskop na Hawaii.

Hvězda se jmenuje Wolf-Rayet 104, nebo WR 104 a jedná se o třídu horkých, hmotných a svítivých hvězd, které jsou mnohem větší a jasnější než naše Slunce (Wolf-Rayetovy hvězdy nesou jméno podle dvou atronomů, které je objevili. Typická WR hvězda je 3x větší a 25x hmotnější než naše Slunce přičemž vyzařuje 100000x více energie - je to stejný poměr jasnosti jako Slunce:Měsíc).

William Danchi, jeden z členů vědeckého týmu z Berkeley's Space Sciences Laboratory, prohlásil, že hvězda je 4800 sv. let daleko (45 milionů miliard km) - příliš vzdálená na to, aby ji bylo možné spatřit běžnými teleskopy.

Vědecký tým upravil Keckův teleskop tak, že se mohl zaměřit na tak nepatrný bod na obloze. Toto úsilí se vyplatilo, prohlásil Danchi.
Obrázek, který vidíte výše (nebo v originále na http://astro.sci.muni.cz) byl pořízen v dubnu 1998. Snímek byl rekonstruován technikou aperturní maskovací interferometrie, což znamená, že většina plochy zrcadla Keckova teleskopu byla zacloněna, tak že maska tvořila soustavu 36 malých kruhových plošek či děr. Jen v tomto malém místě se mohlo odrážet světlo. Obrazy z těchto malých 'teleskopů' byly zaznamenány přístrojem near-infrared camera (NIRC) umístěném v ohnisku Keck I teleskopu a do výsledného snímku rekonstruovány softwarově programem, který byl vyvinut pro rádiovou interferometrii. Tato technika byla zvolena proto, protože je mnohem méně citlivé na atmosférické mihotání nebo seeing než přímé snímkování. Bez použití této techniky bychom zaznamenaly pouze neostrý útvar o 10x větším rozměru.

"Je to poprvé v historii, kdy byl získán detail husté Wolf-Rayetovy hvězdy," uvádí se v prohlášení. "Wolf-Rayetovy hvězdy jsou tak jasné, že jsou vyloženě hořením a žárem rozrušovány," dodává. Tato zvláštní hvězda kouří jako tovární komín a to i přes to, že její intenzívní záření cloní obrovské mračno spáleného prachu.

Při jejich rotaci vzniká tedy efekt pozorovaný když kapky vody tryskají z rotující zahradní hadice zavlažující trávník, kdy kapky vody vytváří spirálovitá ramena.
Jak mohou tak drobné částice přežít tak intenzívní žár?

Podle toho, co bylo napsáno v časopise Nature, astronomové to vysvětlují tím, že v systému existuje ještě druhá hvězda, která se skrývá uprostřed snímku. Bude se jednat o svítivou modrou OB hvězdu, charakterizovanou dosti silným vlastním hvězdným větrem.

"Z našeho směru pozorování můžeme spatřit vločky prachu, které se nachází mezi 'pánví na smažení a topeništěm', proto dvě horké hvězdy pozorovaný jev lépe vysvětlují než jediná," řekl P. Tuthill z Berkeley.

"Když se setká hvězdný vítr od Wolf-Rayetovy hvězdy a jejího společníka - OB hvězdy, vznikne rázová vlna, která materiál hvězdného větru stlačuje a ochlazuje. A takto vznikne štít, chránící hvězdu - souputníka - před přímým zářením WR hvězdy a vznik prachu může dále probíhat."

Kosmická spirála měří asi 200 AU neboli 30 miliard km). "Lidé vždy předpokládali, že hvězdy jsou tělesa sférického nebo diskovitého tvaru, protože je nemohli přímým snímkováním spatřit," říká Danchi. Nové techniky však mohou astronomům pomoci spatřit také nové druhy neobvykle vypadajících vesmírných objektů.

(podle informací CCN z 8. 4. 1999 přeložil DH)