OBJEVEN MINIATURNÍ MĚSÍC OBÍHAJÍCÍ KOLEM ASTEROIDU

Pouze podruhé v historii se podařilo prokázat existenci měsíce u asteroidu. První takový měsíc u asteroidu je Dactyl objevený meziplanetární sondou Galileo v roce 1993 u planetky Ida.

Nový měsíc - ještě nemá jméno - má průměr přibližně 12km a obíhá kolem asteroidu Eugenia ve vzdálenosti asi 200km. Protože je Eugenia ve srovnání se svým měsícem přibližně třistakrát jasnější, byl její satelit dosud skryt před pozorovateli.

Objev nového měsíce pomohl určit hustotu asteroidu Eugenia. Ten by měl mít hustotu asi o dvacet procent vyšší než je hustota vody, z čehož lze usoudit, že tento asteroid je složen z kusů skal a balvanů ledu. Podrobné výsledky by měly být uveřejněny v nejbližším vydání časopisu Nature.

Objev byl učiněn pomocí teleskopu se speciálně tvarovaným povrchem zrcadla, které astronomové nazývají 'funhouse mirror' (v překladu: zrcadlo z pouťové atrakce, kde se návštěvnicí obveselují svými obrazy v různě zakřivených zrcadlech).

Přesný název pro zrcadlo namontované v havajském teleskopu, se kterým byl miniaturní měsíc objeven, je adaptivní optika, která odstraňuje vady zobrazení způsobené pozemskou atmosférou. Tím je dosaženo toho, že se kvalita obrazu pozorovaných objektů blíží snímkům získaných z dalekohledů umístěných nad hranící atmosféry - na oběžné dráze (např. HST). Přesto použití adaptivní optiky důležité postavení orbitálních teleskopů v pozorovací astronomii pravděpodobně neohrozí - může však významně zmírnit jejich vytížení.

(podle informací CNN z 8. 10. 1999 přeložil P.Z.)