DVĚ NOVÉ PLANETY MIMO NAŠI SLUNEČNÍ SOUSTAVU

AUSTIN, Texas (AP) -- Dvě planety navíc obíhájící kolem vzdálené hvězdy byly odhaleny astronomy a tudíž se číslo planet mimo sluneční soustavu zvedlo na 17 objektů. Experti na setkání Americké astronomické společnosti odhadli, že asi 2 procenta z miliard hvězd podobných Slunci v Mléčné dráze má planety.

Astronomové jsou čím dál aktivnější tyto planety u cizích hvězd nalézt. Žádná z 17 vzdálených planet není podobná Zemi a ani není schopna nésti na svém povrchu život. Planety se blíže podobají planetě Jupiter, tedy jde o plynné útvary podobně jako je naše největší planeta ve sluneční soustavě. Co do velikosti se pohybují v intervalu od poloviny Jupiteru do útvaru, který je 11 krát větší než Jupiter. Debra Fischerová, členka týmu San Francisco State University, který většinu planet objevil, řekla, že nově objevené planety jsou obě větší než Jupiter a obě se nachází velmi blízko u mateřské hvězdy.

Vzhledem k tomu, že jsou velmi blízko hvězdy, tek jejich dráhy jsou velmi stabilní. Jedn az nich je pouze 13 miliónů mil od mateřské hvězdy a tedy "planetární rok" tam trvá pouze 18 dní. Ve srovnání se Zemí, které oběhne Slunce za 12 měsíců. Fischerová dodala, že jejich systém vyhledávání planet u cizích hvězd se velmi zdokonalil a v současné době se hledají planety u zhruba 200 hvězdných kandidátů.

Geoffrey Marcy, vedoucí San Francisco týmu řekl, že devět z nových planet má vejčitý tvar a excentrické dráhy kolem mateřských hvězd. Toto zjištění znamená, že je velmi nepravděpodobné, aby rodné hvězdy měly ještě skupinu menších planet. Tak protáhlou dráhu plynných obrů, nemá žádná planeta podobná Zemi. Tak ohromné planety by na svých výstředných drahách strhly menší planety z jejich drah, pochopitelně pokud by tam existovaly. Takový poznatek také nedává téměř žádnou naději na nalezení života na těchto planetách. V naší sluneční soustavě Země a její sesterské planety se pohybují téměř po kruhových drahách, které jsou výrazně stabilnější a tedy i příznivější pro vytváření podmínek pro vznik života.

Jedna z technik odhalení planety u hvězdy je systematické pozorování gravitačních odchylek při oběhu planet kolem mateřské hvězdy. Tato technika však odhalí pouze velké planety, které mohou svým gravitačním působením ovlivnit pohyb hvězdy. Jiná technika spočívá v detekci prachových disků kolem hvězd, které mohou být nepřímým důkazem existence planety a signalizovat její přítomnost.

Vilém D. Cochran z University Texas podotkl, že objevy dalších planet narostou se stupňujícím se rozvojem pozorovací techniky. Pak bude možno odhalovat i objekty, které jsou srovnatelné s velikostí naší planety.

(podle zprávy CNN z 9.1.1999 připravil PH)