NOVÝ DŮKAZ PODPORUJÍCÍ TEORII VZNIKU ČERNÉ DÍRY

(AP) -- Nový důkaz podporující teorii explozivního zániku obřích hvězd vede k formování černých děr, extrémních objektů, kde gravitace je tak silná, že nic, včetně světla, nepronikne ven. Vědci analyzovali plyn v blízkosti hvězdy, kde existuje podezření, že se zde nachází černá díra, která by byla pozůstatkem po výbuchu supernovy a přítomnost chemických prvků v plynu, které vznikají při výbuchu supernovy by byly toho dokladem.

Zjištění tohoto výzkumu bylo publikováno v nedávném vydání časopisu Nature. Černé díry jsou superhusté mrtvé hvězdy, které mají tak mocnou gravitační sílu, že nic z jejich povrchu ani blízkosti nemůže uniknout. Vzhledem k tomu, že i světlo takovýto objekt nemůže opustit, pak vědci nemohou černou díru vidět přímo, pouze z jejich projevů mohou usuzovat na její přítomnost. Hlavně se tyto efekty projeví, pokud je černá díra členem dvojhvězdy, či vícenásobné soustavy.

Černé díry mohou být vytvořeny dvěmi různými cestami: Když hvězda spořádá své palivo a zhroutí se, nebo před svou smrtí exploduje. Trosky z takové hvězdy se zhroutí na sebe a vytvoří černou díru. "Dnes jsme schopni zjistit fyzikální podmínky, které panují na konci života hvězdy, když vybuchne jako supernova a vytvoří se spojení mezi supernovou, jako závěrečným stavem ve vývoji hvězdy a černou dírou, pozůstatkem po takovém projevu," řekl Rafael Rebolo spoluautor článku a výzkumník z Astrophysics of the Canary Islands.

Astronomové tuší, že černá díra a viditelná hvězda existují vedle sebe v souhvězdí Scorpius asi 10000 světelných let od Země. Velká vzplanutí v rtg oblasti podávají důkaz o tom, že materiál z viditelné složky vytváří vír kolem černé díry. Rebolo a jeho kolegové analyzovali spektrum viditelné hvězdy a pokusili se dešifrovat její chemické složení. Nalezli velké množství kyslíku, hořčíku, křemíku a síry, tedy prvků, které nemohla vyprodukovat viditelná hvězda. Podrobný průzkum ukázal, že výše uvedené prvky byly vytvořeny během exploze nynějšího tmavého průvodce.

"Jediná cesta jak je možno vyprodukovat přemíru těchto prvků, je při teplotě několik miliard stupňů," řekl Rebolo. "Jediná cesta jak dosáhnout takové teploty je výbuch supernovy." Původní hvězda byla pravděpodobně 40 krát hmotnější než naše Slunce. K explozi došlo pravděpodobně před jedním miliónem let. Taková událost musela být viditelná i ze Země.

Astronomové oznámili, že španělští výzkumníci jsou první, kteří nabídli přesvědčivý důkaz o narození černé díry prostřednictvím výbuchu supernovy.

"Nabízené vysvětlení výzkumníky nejvíce směřuje k danému problému a logicky zapadá do pozorovacích dat," řekl John Cowal, profesor na University of Oklahoma in Norman. "Mohl by zde být i jiný výklad, ale musel by být mnohem komplikovanější, než přítomnost černé díry."

Ale teorie vyžaduje jemné váhování mezi explozí a snížením materiálu před tímto jevem, dodal Alex Filippenko, profesor astronomie na University of California, Berkeley.

"Vnější části hvězdy se zdánlivě dostaly ven, ale vnitřní části zkolabovaly do černé díry," připomíná Filippenko. "Vyžaduje to velmi opatrné stanovení bilance mezi energií vzniklou při výbuchu a materiálem ve hvězdě."
 

(podle informace CNN z 9.9.1999 připravil PH)