NOVÁ TEORIE: VZPLANUTÍ GAMA RODÍ NOVÉ PLANETY

(CNN) -- Příčinou zrodu hornatých planet naší sluneční soustavy mohl v minutě zapříčinit prudký výbuch záření gama. Tuto teorii přednesli dva Irští astrofyzici.
Proud energie roztavených primordialních prachových zrn mohl způsobit vznik meteoritů a pomoci tak Zemi a ostatním hornatým planetám k rychlé koalescenci, zformování planety z plyno-prachového disku, prohlásili Brian McBreen a Lorraine Hanlon z University College Dublin.

Pre-planetární kuličky, nazývané chondrule byly pravděpodobně z hmoty vytvořeny v rámci minuty před 4.5 miliardami let. Podnětem mohlo být záření od vzplanutí, které rotující disk kolem Slunce ožehlo.

Astrofyzici se domnívají, že k výbuchu došlo ve vzdálenosti asi 300 sv. let od Slunce. To už stačilo k tomu, aby disk byl zaplaven dostatečnou energií a materiál, jehož hmotnost byla více než 100 krát větší než Země se svařil do kousíčků nazývaných chondrule.

Na železo bohaté chondrule potom byly prozářeny zářením gama a X, dodává Mc McBreen.  Teorie McBreena a Hanlona byla oznámena v posledním vydání časopisu New Scientist.

Podle této teorie vyplývá, že sluneční soustavy podobné naší jsou na chondrule chudé a podle toho, jak se rychle usadily mají a nebo nemají planety.
"Vznik chondrulí je opravdu dlouholetý problém, tudíž pokud se tento mechanismus vzniku potvrdí, bude to přímo fantastické," řekl Alan Boss, astrofyzik z Carnegie Institution, Washington.

Astronomové se dlouhá léta nemohli přijít na to, co způsobilo slepení prachu kroužícího kolem mladého Slunce do malých kuliček hornin, které jsou bohaté na železo a křemík do chondrulí, které jsou základní stavební jednotkou meteoritů.

Výbuch, jeden z nejenergetičtějších jevů v historii vesmíru může pocházet i od exploze supernovy. Boss si ale není jistý, jak takto nepravděpodobný jev může být odpovědný za prvotní formaci naší sluneční soustavy.

McBreen a Hanlon výsledky své práce plánují také publikovat v nadcházejícím vydání Astronomy and Astrophysics.

(podle informací CNN z 10. 9. 1999 přeložil DH)