HLEDÁNÍ PODMÍNEK ŽIVOTA SROVNATELNÝCH S MOŽNOSTMI NA MARSU

CARLSBAD, New Mexico (AP) -- Hluboko v podzemní Spider Cave existuje jistá možnost, že zde jsou zachovány podmínky pro udržení života. Žádné sluneční světlo, málo vody a málo živin dělá toto místo poměrně nehostinné. Vědci nalezli mikroskopická stvoření obývající tuto věčnou temnotu.

Sondováním děr a skulin Spider Cave vědci doufají, že dostanou odpověď na odvěkou otázku: Je život na Marsu? Planetární odborníci NASA jsou nedočkaví získat odpověď na tuto odvěkou otázku. "Práce je velmi důležitá, protože je známo, že povrch Marsu je mrtvý a žádný život tam neexistuje a pokud ano, tak je to v podzemí," řekl Chris McKay planetární odborník v NASA.  Spide Cave ("Pavoučí jeskyně") v Carlsbad Caverns National Park by mohla být klidně zasazena na jinou planetu. Odkapávající krápníky ze stropu jeskyně vypadají jako velká chapadla. Otvorové póry se dají připodobnit ke gigantickým kráterům na Měsíci. Tyto se nacházejí náhodně rozptýleny na podlaze jeskyně. Ticho je tak hluboké jako temnota.

Jeskyně dostala své jméno podle tisíců pavouků bydlících u jejího vchodu. Jeskyně jsou izolované ekosystémy s nízkým obsahem organických živin. Ale mikrobi v
Spider Cave mohou přežít bez slunečního světla a využívat základní elementární látky na zdech jeskyně, jako jsou železo, síra a mangan.

Výzkumníci nalezli podobného mikroba žijícího v jiných vzdálených místech - polární čepičky, dna oceánu a vrcholy hor.  Vědci se domnívají, že takto nalezený život na Zemi podpoří podobnou možnost nálezu života na Marsu, který bude potřebovat určité chemikálie v podzemí, podobně jak tomu je u bakterie žijící v Spider Cave, poznamenala Penelopa Bostonová, členka týmu University of New Mexico, který studoval jeskyni čtyři roky. Vstup do jeskyně není jednoduchý a místy vyžaduje i plazení po břiše.

Existují zde různé chodby několik kilometrů dlouhé. Pátrat po mikroskopickém organismu na naší planetě je velmi důležité. Pokud posuzujeme podmínky pro život, tak je možné říci, že život na naší planetě pravděpodobně polovinu doby její existence byl v této bakteriální formě. Je to první krok k více složitému životu.

(podle informace CNN z 12.2.1999 připravil PH)