PŘED 700 LÉTY ROZZÁŘILA NEBE SUPERNOVA

WASHINGTON (Reuters) -- Astronomové ve čtvrtek 8. dubna oznámili, že nalezli evidentní důkaz hvězdné exploze, která se rozzářila na obloze před 700 léty - tuto událost však žádný středověký astronom nezaznamenal.  Podle interpretace astronomů mělo jít o výbuch hvězdy 15 krát hmotnější než Slunce, která byla vzdálena 500 světelných let, tedy v našem nejbližším galaktickém okolí. Šlo o kolaps hvězdy ve formě supernovy.

Wan Chen a Neil Gehrels z NASA'S Goddard Space Flight Center v Greenbelt, Maryland informovali, že supernova měla být na noční obloze tak jasná, jako Měsíc. "Je to skutečná záhada," řekl Chen. "Tak jasnou supernovu museli lidé vidět, ale žádné záznamy o tom nebyly nalezeny."

Několik informací, že k tomuto jevu došlo bylo zjištěno použitím moderní techniky. Při skenování oblohy v rtg oboru, oba výše uvedení autoři, detekovali radioaktivní titan a hliník pocházející ze stejného zdroje. Při předchozích výzkumech mohli astronomové zaznamenat pouze jeden prvek nebo druhý ve zbytku po explozi a tudíž nebylo jasné, zda šlo skutečně o pozůstatek po výbuchu supernovy. Dnes je téměř jasné, že šlo o supernovu. Bude nutno prověřit podrobněji dobové záznamy, neboť takový úkaz téměř nemohl uniknout pozornosti. Otázkou je, proč nebyl zaznamenán.

(podle informace CNN z 12.4.1999 připravil PH)