ASTRONOMOVÉ OBJEVILI NOVÝ TYP ČERNÝCH DĚR

WASHINGTON (Reuters) -- minulé úterý astronomové prohlásili, že detekovali novou třídu černých děr; klidné, superhmotné a středně velké černé díry, které jsou veliké tak asi jako náš Měsíc.

Nikdo z nás ještě takovou černou díru neviděl - oblast prostoru s vysokou gravitací, která do sebe nasává každý kousek hmoty a může dokonce shltnout i unikající světelný paprsek. O jejich existenci dlouhá léta astronomové věděli jen z teoretických modelů a jejich existence se projevuje jen okolní aktivitou.

Až dosud se vědci domnívali, že černé díry se vyskytují ve dvou velikostech. Jsou to tzv. stelární černé díry, které vzniknou z umírající hvězdy slunečního typu a dále pak supermasivní černé díry, které vznikly v nejrannějším vesmíru.

Stelární černé díry mají hmoty jako několik Sluncí, naproti tomu supermasivní zahrnují až miliardu Sluncí a zaujímají prostor o velikosti asi jako naše sluneční soustava.

Nyní vědci z NASA (National Aeronautics and Space Administration) pozorovali známky nového typu černých děr, které mají hmotu 10 až 100 Sluncí, ale vše je soustředěno do poměrně malého tělíska o velikosti našeho Měsíce.

Černé díry se smršťují a vysychají

Vědci pomocí výzkumu v oblasti X-ray záření novou třídu černých děr detekovali v centru 39 sousedních galaxií. Rentgenové záření je často neklamnou známkou existence černé díry, protože vznikají v horké kosmické plynové obálce rotující kolem 'tlamy' černé díry, podobně jako spirálovitě odtékající voda do výlevky.

Astronomové Edward Colbert a Eichard Mushotzky z NASA Goddard Space Flight Center si vycházejícího X-ray záření ze srdce galaxií povšimli a to již dávalo první indicie o existenci středně-velkých černých děr. Colbert v telefonické konferenci uvedl, že zatím není jisté co tyto středně-velké útvary vytvořilo, ale k interpretaci je navrženo několik teorií.

"V tomto okamžiku se jako nejživotaschopnější teorie jeví ta, která předpokládá, že došlo ke sloučení mnoha černých děr menších (hvězdných)," Colbert toto prohlásil na setkání High Energy Astrophysics Division při Americké astronomické společnosti v Charlestonu, Jižní Karolína.

Podle vyzařovaného X-ray záření se dá usuzovat, že ve vetšině galaxií může existovat jedna až tři takové středně velké černé díry, říká Colbert. Vědci z Carnegie-Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvanie, na konferenci upřesnili, že středně-velké černé díry se nachází ve vzdálenosti asi 3.6 milionu světelných let od Země v galaxii M82.

V době konference oznámila Tiziana Di Matteo z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics že má informace o tom, že supermasivních černé díry daly o sobě vědět.

Lze očekávat, že tyto obludné hmotu-požírající objekty, produkují vysoce svítivá X-ray vzplanutí když materiál spirálovitě padá do černé díry. Di Matteo oznámila své zjištění, že většina z těchto velkých černých děr je v klidovém stavu a žádné detekovatelné X-ray záření neprodukuje.

V případě, o kterém Di Matteo se svými kolegy informovala však unikátní X-ray záření existovalo. Prohlásila, že právě toto kolektiv vědců přivedlo k myšlence, že jde o supermasivní černé díry, nacházející se v srdcích většiny galaxií včetně naší Mléčné dráhy.

Podle vědců jsou tyto "klidné" černé díry ještě z dob prvopočátků vesmíru, kdy ještě existoval dostatek plynu, kterým se krmí. Jak galaxie dozrávaly z plynu se formovaly hvězdy a potrava pro černé díry zmizela.

Bez velkého proudu hmoty kroužící kolem černé díry a vcucávající se do ní, svítivost supermasivních černých děr slábla a nebo se zvýrazňoval rozdíl mezi oblastmi, kde hmoty byl dostatek a kde byla nouze, dodali vědci.

(podle informací CNN z 13. 4. 1999 přeložil DH)