STUDIUM SLUNEČNÍ AKTIVITY VE VZTAHU K ZEMSKÉMU KLIMATU

NASA výzkumníci nalezli vztah mezi sluneční činností a zemským klimatem. Vědci předpokládali, že během zhruba desetileté pozorované změny aktivity na povrchu Slunce se mění i větry na Zemi, ale zatím chybí klíč k určení této změny. Podle posledních studií se zjistilo, že sluneční činnost má velký vliv na ozónovou vrstvu a chemické složení vrchního ovzduší. Když jsme dodali do chemického modelu vrchní atmosféry také změnu sluneční činnosti, byly zjištěny souvislosti se změnou klimatu v Severní Americe. Klimatické změny vznikají, neboť se mění silné západní větry. Je ovlivněna rychlost a směr těchto větrů. V minimu sluneční činnosti dochází ke změnám větru velmi málo, naopak při maximu jsou změny patrny ve větší míře. To má za následek změnu klimatických poměrů. Naopak celosvětové ohřívání není přímo vázáno na sluneční aktivitu.

(podle informace na CNN z 13.4.1999 připravil PH)