ZÁKRYTY DÁVAJÍ SVĚDECTVÍ O VZDÁLENÉ PLANETĚ

BERKELEY, California (AP) -- Pozorování obrazu jasné hvězdy, před kterou přechází planeta je prvním případem v historii. Dosud vědci mohli na existenci planet, nacházejících se za hranicí sluneční soustavy, usuzovat pouze podle výpočtů. V tomto případě astronomové pozorovali sinusoidální variace rychlosti se semiamplitudou 81 m/s. Toto zjištění naznačuje existenci souputníka s M sin i = 0.63 hmoty Jupiteru.
"Je to první případ nezávislého potvrzení planety," řekl Geoffrey Marcy, profesor astronomie z University of California, Berkeley. Pozorování nám také poprvé v historii dává představu o velikosti planety."

Marcyho tým hledačů planet nashromáždil matematické důkazy existence 19 planet. Na jejich existenci však mohli usuzovat pouze na základě gravitačních účinků. To se změnilo minulý týden.

Marcy se svými kolegy poprvé detekoval změny jasnosti u hvězdy HD 209458, nacházející se v souhvězdí Pegasa. Stalo se tak přesně 5. listopadu na Keck Telescope umístěného na vrcholu Mauna Kea (Hawaii). Tým informoval astronoma Grega Henryho z Tennessee State University, který ovládá systém vzdáleně řízených dalekohledů v Patagonii, Arizona. Henry jeden z automatizovaných teleskopů zaměřil na hvězdu a pozoroval její světelnou změnu, přesně v době, kdy se planeta pohybovala před hvězdou - přesně podle předpovědi Marcyho.

Světlo hvězdy pokleslo 8. 11. jen o 1.7 %. Ve čtvrtek se to opakovalo zase. Měření bylo v souladu s přechodem předpovězeným z rychlostí. Tím si vědci ověřili své výpočty o orbitě planety, která kolem hvězdy oběhne jednou za 3.523 dne.

"To, co pozorujeme je stín planety," říká Henry. Nezávislá měření přechodů a rychlostí by byly velmi užitečné. Další tři předpovězené časy zákrytů jsou 15.263 UT, 18.787 UT a 22.311 UT list. (nejistoty všech časů jsou 1 hod.).

Pokud jsou naše měření správná, vychází hmota souputníka 0.63 hmoty Jupitera a poloměr 1.6 Jupitera. Z toho vychází hustota 0.21 g/cm^3. HD 209458 se nachází ve vzdálenosti 46 pc s rotačním v sin i = 3 km/s. Chromosféricky je neaktivní, předpokládané stáří 4.5 miliard let.
Plynový obr tak blízko hvězdy nemohl vzniknout, říká Henry, který prosazuje teorii, že "extra solární planety nacházející velmi blízko hvězd, nemohli v těch místech vzniknout. Vznikly jinde, mnohem dále a ke své hvězdě přistěhovaly.

Hvězda HD 209458 (sp. tř. G0 V, = BD +18 4917 ? = 22h03m10s.78, ? = +18°53'03".5, 2000.0; V = 7.65) se nachází kousek od 51 Pegasi, kolem níž byly poprvé extra solární planety v roce 1995 objeveny.

Informaci o objevu oznámili G. W. Henry, Tennessee State University; G. Marcy, University of California, Berkeley; R. P. Butler, Department of Terrestrial Magnetism, Carnegie Institution of Washington; and S. S. Vogt, Lick Observatory v IAUC 7307.

(podle informací CNN z 13. 11. 1999 a IAUC 7307 z 12. 11. 1999 přeložil DH)