ASTRONOMOVÉ OBJEVILI NOVOU SLUNEČNÍ SOUSTAVU
 

WASHINGTON (CNN) -- Ve čtvrtek astronomové oznámili objev první sluneční soustavy s více planetami nacházející se ve vzdáleném vesmíru. Kolem hvězdy, která se podobá našemu Slunci obíhají tři hmotné planety.

Všechny tři planety obíhají kolem hvězdy Ypsilon Andromedy. Jde o obří plynné velikány srovnatelné s naším Jupiterem. Podle vědců není vyloučeno, že ve vzdálené sluneční soustavě jsou i planety zemského typu.

"Existenci planet o velikostech srovnatelných se Zemí naše pozorování nevylučuje. Jejich gravitace je ale příliš slabá a současné přístroje taková tělesa ještě nejsou schopny detekovat.," uvádí v prohlášení Peter Nisenson z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.
Podle astronomických měřítek není planetární systém příliš daleko; nachází se ve vzdálenosti jen 44 sv. let. Tamní Slunce je natolik jasné, že ho může pozorovatel na
Zemi v létě a na podzim spatřit pouhým okem.

Vědci již dříve identifikovali nejméně 18 extrasolárních planet, ale toto je poprvé v historii, kdy byl objeven systém podobný naší soustavě devíti planet zahrnující i Zemi.

"To, co jsme nyní objevili je plnohodnotná planetární soustava obíhající kolem hvězdy Ypsilon Andromedy," říká Geoffrey Marcy, profesor astronomie a fyziky ze státní univerzity v San Francisku.

Výzkumníci dále uvádí, "Objev naznačuje, že v naší Galaxii může existovat mnohem více planetárních systémů než se dříve přepokládalo."

"Jestliže se dnes podívám na hvězdnou oblohu, snadno si představuji, že kolem každé z hvězd existuje planetární soustava," říká Debra Fischer, profesor fyziky a astronomie z San Francisco State University.

Planety mimo naši sluneční soustavu astronomové hledali podle chování hvězd slunečního typu - jakou je např. Ypsilon Andromedy. Hvězdy u nichž se projevuje charakteristické rozkmitání, mají první předpoklad, že u nich existují velké planety. Jen velké planety mohou dostatečně gravitačně ovlivňovat centrální hvězdu.
Jednu ze tří planet již astronomové detekovali dříve. Jednalo se o nejbližší těleso k centrální hvězdě. Ale pouze nedávno bylo určeno, že ve vzdáleném systému jsou ještě další dvě planety, které svou gravitační silou ovlivňují Ypsilon Andromedy. Může být na planetách život? To vědci neví, protože současné technologie nejsou k tomu dostatečně pokročilé. Marcy dodává, že to bude předmětem dalších astronomického výzkumu.

(podle informací CNN z 15. 4. 1999 přeložil DH)