VĚDCI SE PŘIBLÍŽILI K VYŘEŠENÍ ZÁHADY TEMNÉ HMOTY

SHEFFIELD, England (Reuters) - V úterý vědci prohlásili, že dále pokročili v řešení hádanky subatomárních částic, které tvoří temnou tvář vesmíru. Vědci se domnívají, že tzv. Weakly Interactive Massive Particles (WIMPs) mohou tvořit až 90-99 procent temné hmoty ve vesmíru, kterou nemůžeme spatřit, protože nevyzařuje žádné záření.

Jedna z teorií říká, že temná hmota sestává z dosud neobjevených subatomárních částic, které vznikly během Big Bangu při vzniku vesmíru. Tyto částice vyplňují prostor a drží galaxie a hvězdy pospolu.

S pomocí ultra-citlivých detektorů, které mají na Sheffield University, objevil Neil Spooner se svým týmem v nejhlubším evropském solném dole Boulby "úžasné" signály, o kterých se vědci domnívají, že mohou být prvními známkami WIMP.

"Až dosud pro to nemáme vysvětlení," řekl Spooner na news konferenci na britském kongresu vědců.

"Jedna otázka je 'objevili jsme opravdu WIMPS?' a odpověď zní 'ještě ne', ale rozhodně tyto věci jsou neočekávanými jevy ... je zajímavé, že jiná skupina pozorovala podobné jevy s podobnou četností. Proto jsme byli tímto objevem tolik vzrušeni a strávili tak dlouhý čas jeho zkoumáním," dodává. Spooner řekl, že existují dvě možná vysvětlení. Jedním je, že signály jsou výsledkem nějakého problému v přístrojích.

"Další vysvětlení, které nemůžeme vyloučit je, že něco kosmického opravdu pozorujeme," dodal. Spooner doufá, že další právě a vylepšené detektory tuto záhadu pomohou vyřešit.

Pro své experimenty si vědci vybrali podzemí, protože s detektory na povrchu Země by registrovali mnoho jiných částic od kosmického záření až po přírodní radioaktivitu.

Pro zaregistrování WIMP, musí podzemní detektory obklopovat materiál, kterým je v případě dolu v severní Anglii destilovaná voda. Velká hloubka solného dolu potom brání kosmickému záření a vlivu stopovým prvkům v přirozené aktivní vodě. Vědci prohlásili, že temná hmota musí existovat, protože bez jejího gravitačního vlivu by vesmír nemohl existovat.

(podle informací CNN z 15. 9. 1999 přeložil DH)