DATA PODPORUJÍ TEORII, ŽE MĚSÍC JE SYNEM ZEMĚ

(CNN) -- NASA informuje, že data získaná kosmickou sondou Lunar Prospektor podporují teorii, že Měsíc byl vytvořen odtržením od Země. První informace o této možnosti spadají již do éry Apola, kdy byla navržena teorie, že Měsíc vznikl střetem tělesa o velikosti Marsu se Zemí v dávné minulosti.

"K tomuto impaktu došlo až po vytvoření železného jádra Země, neboť vypuzený materiál na oběžnou dráhu byl chudý na železo," řekl Dr. Alan Binder, vedoucí výzkumník mise Lunar Prospektor. "Byl to materiál, ze kterého se vytvořil Měsíc."

Podobnosti v minerálním složení Země a Měsíce naznačuje, že tato tělesa mají společný původ. Nicméně, kdyby byl Měsíc vytvořen ze stejného oblaku balvanů a prachu, měl by mít jádro v podobném poměru vůči ostatním vrstvám jako u Země.

Nová zjištění sondou Lunar Prospektor ukazují, že jádro Měsíce zahrnuje pouze čtyři procenta celkové hmotnosti tělesa, což je velmi malý poměr ve srovnání se Zemí, kde je 30 procent celkové hmotnosti planety soustředěno v železném jádru.

"Další analýza dat sondy Lunar Prospektor zjistí přesnou velikost měsíčního jádra a jeho složení z prvků jako jsou zlato, platina, železo a iridium," dodal Binder.
"Tato analýza vysvětlí a upřesní, zda impaktní model je správný, nebo byl Měsíc vytvořen jiným způsobem." Biner uvedl, že mise, která stojí 63 miliónů dolarů je nezbytná pro opatření potřebných dat k rozhodnutí o historickém osudu Měsíce.

(podle informace CNN ze 17.3.1999 připravil PH)