VÝRAZ LÁSKY NA MARSU

Na snímku je zachycen snímek, který pořídil Mars Global Surveyor a nese označení MOC2-135a. Svým tvarem připomíná tvar srdce, jež může být výrazem štěstí. Jako kdyby planeta Mars tímto nejposlednějším snímkem nám posílala pozdrav vyjadřující lásku a sounáležitost Marsu a Země.
Tento valentinský pohled z Marsu je ve skutečnosti jáma vytvořená zřícením přímé stěny koryta. Tento geologický útvar se vytvořil podél trhliny roztažené ve skalním podloží. Tato jáma může být součástí více podobných útvarů, které jsou označeny šipkami na snímku, který zachycuje větší okolí tohoto útvaru.
Srdcovitá jáma má v nejširší části průměr 2.3 kilometru. Jáma společně s menšími útvary se nachází ve východním křídle vulkánu Alba Patera v severní oblasti Tharsis. Útvary na snímku jsou osvětleny zleva. Malin Space Science Systems and the California Institute of Technology sestavil hardware pro misi Mars Orbiter. JPL řídí činnost sondy Mars Global Surveyor.

(podle informace CNN z 17.6.1999 připravil PH)