RTG ZÁŘENÍ UKAZUJE LÁTKU NASÁVAJÍCÍ SE DO ČERNÉ DÍRY

HST Near Infrared Camera a Multi-Object Spectrometer Spektrometr zachytil obrázek předpokládané černé díry, která může mít 1 miliardkrát větší hmotnost než naše Slunce.

WASHINGTON (Reuters) - Astronomové poprvé 16.8.1999 oznámili, že zaznamenali super hmotnou černou díru. Zjistili, že hmota je vtahována do černé díry rychlostí větší jak 10 milionů kilometrů za hodinu. V Astrophysical Journal Letters tým z NASA Goddard Space Flight Center napsal, že zaregistrovali emisní rtg záření železa nacházejícího se velmi blízko "konce" černé díry v centru galaxie 100 milionů světelných let vzdálenou od nás.

"Pozorovali jsme jednu čáru, která pochází ze železa," podotkl Paul Nandra v telefonním interview pro CNN. "Domníváme se, že tato čára pochází z velké blízkosti černé díry a přichází z látky, která vytváří rotující disk kolem černé díry,"dodává. Černá díra disponuje tak obrovskou gravitační silou, že žádná věc, dokonce ani světlo, nemůže z jejího vlivu uniknout. Některé díry vznikají ze skolabujících hvězd, ale jiné "superhmotné" obsahují tam mnoho hmoty (milion až bilion Sluncí), že svým objemem zaujímají malilinkatou oblast.

Jediná cesta, jak je vědec schopen "vidět" černou díru, je v takovém případě, kdy kolem černé díry je vytvořen akreční disk z kterého je hmota vysávána do černé díry. Při tomto procesu mohou vědci detekovat rtg záření, jak tomu bylo u týmu z Goddardu. Existuje jistá hranice (horizont), za kterou již nemůžeme vidět. To co se odehrává před touto hranicí můžeme pozorovat. Obvykle astronomové pozorují rtg záření přicházející z akrečního disku kolem černé díry. Nandra a kolegové doufají, že právě toto pozorují.

Tým pozoroval galaxii NGC 3516 za použití Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics (ASCA), japonsko-americký rtg satelit vypuštěný v roce 1993. V této galaxii pozoroval superhorký plyn v akrečním disku. Vniknutím do plynu emitujícího rtg záření byl zjištěn velký rudý posuv odpovídající velké rychlosti přetoku materiálu na černou díru. Rozbor tohoto měření ukázal, že bylo indikováno železo, které se pohybuje směrem k černé díře rychlostí 10.5 milionu kilometrů za hodinu. "To je pěkný důkaz černé díry," říká Nandra. Richard Mushotzky, astrofyzik z Goddardu, který spolupracuje s Nandrou dodal, že je to první viditelný důkaz padající hmoty do černé díry. "Nikdo zatím neviděl přímý důkaz pro vtok materiálu do díry," dodává Mushotzky.

(podle zprávy CNN z 17.8.1999 připravil PH)