VÝZKUMNÍCI PRACUJÍ NA SUPER RYCHLÉM KOSMICKÉM POHONU

WASHINGTON (Reuters) -- Výzkumníci oznámili 16.8.1999, že doufají, že budou schopni vypustit první kosmickou sondu, která bude určena pro průzkum prostoru mimo sluneční soustavu.

U této kosmické sondy má být použit nový pohonný systém označený M2P2, který by měl být desetkrát rychlejší než raketoplán a mohl by "svištět" jako Voyager I, vypuštěný v roce 1977, který je v současné době vzdálen 110 miliard km od nás na hranici sluneční soustavy.

Robert Winglee a kolegové z University of Washington oznámili, že získali grant $500,000 a povolení z NASA k práci na novém systému. M2P2 je označení pro Mini-Magnetospheric Plasma Propulsion. Tato pohonná jednotka se skládá z plazmové komory o velikosti džbánu o průměru 25 cm.
Sluneční elektrické články a navinuté cívky vytvoří husté magnetické plazma - nabitý plyn - který by vyfouknutím vytvořilo kolem sondy elektromagnetické pole. Toto pole by interagovalo se slunečním větrem - proud nabitých částic - a sloužilo by jako sluneční plachta.

Sluneční vítr (poměrné slabý) se pohybuje rychlostí 1.2 až 2.8 milionu km za hodinu. Tento vítr by mohl teoreticky tlačit kosmickou sondu rychlostí 290 tisíc km za hodinu nebo 6.8 milionu km za den. V kontrastu s tím se raketoplán pohybuje rychlostí asi 28 800 km za hodinu nebo 691 200 km za den.

(podle zprávy CNN ze 17.8.1999 připravil PH)