POSLEDNÍ KRÁSNÝ ÚPLNĚK V TOMTO MILÉNIU

WASHINGTON (AP) -- Poslední úplněk v tomto roce nastane 22. prosince 1999. Jedná se o první den zimy a přiblíží se k Zemi tak, že bude zřetelně větší než v jiné období. V časopise Sky and Telescope se o tomto jevu píše a je zde zmíněno to, že kombinace blízkosti Měsíce k Zemi a zimního slunovratu vytvoří jev, kdy bude Měsíc nejjasnější za období více než sto let. Roger W. Sinnott říká, že tomu tak není. Přibližně ke stejné kombinaci věcí došlo v prosinci 1991 a podobná událost byla i v prosinci 1980. Dále ještě byl Měsíc k Zemi v podobné situaci v roce 1930 a 1912.

Ať tak, či tak za jasné mrazivé noci bude Měsíc vysoko nad obzorem a jeho jas nikdo nepřehlédne a bude výrazným objektem na obloze. Odborníci hovoří o tom, že přibližně jednou za deset let dojde k podobné kombinaci Zimního slunovratu a blízkosti Měsíce u Země. Tedy za průměrné životní období tento jev může člověk vidět asi sedm krát. Úplněk ve středu bude úplňkem, kdy se Měsíc přiblíží k Zemi nejblíže za posledních 70 let, ale ani velmi "ostré" oko si pravděpodobně tohoto rozdílu od ostatních úplňků nevšimne. Měsíc se pohybuje po eliptické dráze, která se mění od 363200 km po 406400 km od Země. Ve středu 22.12.1999 bude Měsíc v úplňku vzdálen od Země 354592 km.

Podle Sky and Telescope v roce 1930 to bylo o 256 km blíže. Sky and Telescope dále uvádí, že rekordní přiblížení k Zemi v době úplňku nastalo 4. ledna 1912, kdy byl Měsíc od Země vzdálen 354315.2 km. Úplněk ve středu 22.12. by měl být asi o 25 procent jasnější než v roce 1912. Ale ještě jednou je nutno zdůraznit, že si toho málokdo všimne.

Další informace naleznete též v článku ČAS Nejdelší noc roku nebude temná.

(podle CNN z 17.12.1999 připravil PH)