POZEMSKÁ VODA NENÍ Z KOMET

(AP) -- Kometa Hale-Bopp, kterou jsme měli možnost pozorovat na obloze v roce 1997 může být sestavena z prvotního materiálu, ze kterého bylo vytvořeno před 4 miliardami let Slunce a ostatní planety. Vědci z  California Institute of Technology namířili na jádro komety radioteleskopy a zjistili, oblasti odkud unikaly směsi plynu a prachu.

Snímky naznačují, že v 15 - 40 procentech hmoty komety Hale-Bopp je uvězněn původní interstelární materiál, zatímco zbytek byl rozsáhle transformován jak kometa letí vesmírem. Snímky dosahovaly největších detailů, jaké kdy u komety radioteleskop zaznamenal. Výsledky byly publikovány ve vědeckém časopise Nature.

Komety často nazýváme špinavými zmrzlými koulemi. Většinu své dráhy tráví za mrazivých teplot za dráhou planety Pluto. To umožnuje, že virtuálně zůstávají nezměněny po miliardy let.

"Nic se od té doby nezměnilo. Proto se nám nabízí tímto vzorek materiálu stejného, nebo velmi podobného tomu, který existoval v dobách formování sluneční soustavy," prohlásil Paul Weisman, vědec z NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California.

Výzkumníci z CalTechu objevili dva jety, kterými tryská pradávné deuterium-vodík, jedovatý kyanovodík a látka z vodíku nazývaná těžká voda. Materiál pravděpodobně pochází z hlubin komety, dodává Geoffrey Blake, profesor kosmochemie a planetárních věd z CalTechu.

Chemické složení vody detekované v kometě tedy neodpovídá vodě pokrývající Zemi. Rozdíl je v zastoupení těžké vody v níž má jeden vodíkový atom extra neutron (deuterium). Geoff Blake a jeho kolegové vysvětlují, že voda v kometě Hale-Bopp, jak byla detekována za použití Owens Valley Radio Observatory Milimeter Array, má mnohem více těžké vody než v současnosti má Země. To znamená, že voda v našich řekách, jezerech a oceánech nemá svůj původ v dopadu komet na zemský povrch.

Skutečný důkaz toho, že komety obsahují pradávný materiál sluneční soustavy pravděpodobně bude čekat až do chvíle, kdy ho kosmická sonda skutečně přiveze.

(podle informací CNN z 18. 3. 1999 přeložil DH)